Vlaamse Regering keurt pilootprojecten ‘Zorg en Ondersteuning’ en ‘Vroegdiagnostiek’ goed

07 juni 2024
Een kind gooit de armen in de lucht in een korenveld
De Vlaamse Regering keurt 6 pilootprojecten ‘Zorg en Ondersteuning’ en 6 pilootprojecten ‘Vroegdiagnostiek’ binnen Vroeg en nabij goed, verspreid over de provincies. Met de pilootprojecten komen we tegemoet aan de uitdagingen van Vroeg en nabij rond het te gefragmenteerde en te weinig op continuïteit gerichte welzijnslandschap.

Pilootprojecten Zorg en Ondersteuning

De pilootprojecten Zorg en ondersteuning op lokaal niveau bouwen voort op talrijke goede praktijken en bieden een kader aan lokale actoren aan om:       

  • kwaliteitsvolle, inclusieve en integraal toegankelijke plekken te organiseren en een kwaliteitsvol, inclusief en integraal toegankelijk aanbod aan te bieden in de leefomgeving van aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context     
  • effectieve en adequate ondersteunings- en zorgtrajecten te organiseren op maat van aanstaande ouders, kinderen, jongeren, hun gezin en context, zo nabij mogelijk en waarbij breuklijnen in het zorg- en ondersteuningstraject vermeden worden, ongeacht de leeftijd of het scharniermoment.

Pilootprojecten Vroegdiagnostiek

Het doel van de pilootprojecten Vroegdiagnostiek is: 

  • laagdrempelige diagnostische plekken oprichten, geënt op de plekken waar kinderen, jongeren, gezinnen en hun context al komen
  • plekken voor effectieve en adequate zorg- en ondersteuningstrajecten op maat organiseren
  • kennis en expertise samenbrengen om antwoorden op de meest diverse diagnostische vragen te kunnen bieden.

Volgende stappen

  • De pilootprojecten starten in september 2024, voor 2 jaar. Elk pilootproject wordt vanaf de start ondersteund door een externe partner.
  • Vanaf 2025 worden de pilootprojecten ook wetenschappelijk opgevolgd. Op basis daarvan kunnen onderbouwde beleidsbeslissingen genomen worden voor de verdere implementatie van de netwerken zorg en ondersteuning op lokaal niveau en de netwerken vroegdiagnostiek.
Andere nieuwsberichten