Stand van zaken interlandelijke adoptie

06 juni 2024
Baby neemt vinger vast

Het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) vernam op 15 december 2023 dat de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin besliste om geen nieuwe dienst voor interlandelijke adoptie te erkennen.

Dit betekent dat er voorlopig geen nieuwe bemiddelingsovereenkomsten kunnen afgesloten worden voor interlandelijke adoptie. Op dit moment volgt het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) de 80 dossiers op van de kandidaat-adoptanten die reeds een bemiddelingsovereenkomst getekend hadden. Adoptiegezinnen bij wie de adoptieprocedure al is afgerond, konden voor de zorg en begeleiding na plaatsing terecht bij één van de drie voormalige adoptiediensten. Zij kregen een tijdelijke opdracht via ministerieel besluit tot eind 2024 om de verplichte (en niet-verplichte) zorg en begeleiding op te volgen. Op dit moment blijkt dat twee van deze diensten hun werking stopzetten. 

De diensten FIAC-Horizon en Ray of Hope beslisten om hun werking te beëindigen. Alle adoptiedossiers zullen worden overgedragen aan VCA. Een correcte en zorgvuldige overdracht wordt in de komende periode georganiseerd.

VCA bekijkt met de dienst Het Kleine Mirakel hoe de verplichtingen op vlak van zorg en begeleiding voor deze dossiers kunnen worden opgevolgd. Verdere berichtgeving door VCA aan de betrokken adoptiegezinnen en geadopteerden volgt binnenkort.

In de tussentijd kunnen adoptiegezinnen en geadopteerden terecht bij Steunpunt Adoptie voor psychosociale ondersteuning en bij het Afstammingscentrum voor praktische en psychosociale ondersteuning bij afstammingsvragen.

 

Raakt dit nieuws jou? 

Andere nieuwsberichten