Projectoproep 'Lokale bondgenootnetwerken’: kansarmoede bij kinderen, jongeren en gezinnen

27 juli 2023
kennishub kinderarmoede 32
Met de oproep 'Lokale bondgenootnetwerken' wenst minister Dalle lokale netwerken te ondersteunen die inzetten op het terugdringen van kansarmoede bij kinderen, jongeren en hun gezinnen, en dit door mensen en organisaties als bondgenoten samen te brengen.

Lokaal strijden tal van initiatieven, zowel vrijwillig als professioneel, tegen kinderarmoede. Ze zijn echter niet altijd voldoende op de hoogte van elkaars bestaan en aanbod. Door actoren samen te brengen in een netwerk, kunnen problematieken nog beter worden gedetecteerd en kunnen sterke, gezamenlijke antwoorden worden geformuleerd.

De minister wil met deze projectoproep dan ook een impuls geven aan projecten die nieuwe lokale bondgenotennetwerken opstarten of die bestaande netwerken versterken en structureel verankeren. Centraal staan niet de structuren, maar wel het uitwerken en uitvoeren van concrete oplossingen op lokaal niveau.

Andere nieuwsberichten