Projectoproep Fonds Hugo Van Mierlo: vader-kind relatie bevorderen

29 maart 2023
vader kind relatie
Het Fonds Hugo Van Mierlo lanceert een nieuwe oproep voor projecten die de vader-kind relatie vrijwaren, de opvoeding door de vader stimuleren of inzetten op vadervriendelijkheid. Er is een bijzondere aandacht voor vaders en kinderen in kansarmoede.

Met een tweejaarlijkse prijs wil het Fonds in het bijzonder initiatieven ondersteunen die de kind-vader relatie bevorderen in de Vlaams Gemeenschap. De oproep die loopt van 27 februari tot 17 april 2023 richt zich tot personen, groepen of verenigingen die vaders helpen en begeleiden in hun omgang met hun kinderen of die de vadervriendelijkheid van diensten verbeteren.

Het Fonds wil daarmee bereiken dat:

  • Kinderen zich goed voelen bij een moderne, zorgende papa.
  • Papa’s en mama's reeds van bij de geboorte meer betrokken zijn -verzorgend en affectief- bij de opgroei en opvoeding van hun kinderen.
  • Papa’s meer tijd vrij maken om, naast hun professionele activiteiten, samen te zijn met hun gezin.
  • Papa’s meer de zorgarbeid in het gezin met mama’s delen.
  • Papa's geen drempels voelen bij het gebruik maken van maatschappelijke diensten, voorzieningen of hulpverlening.
Andere nieuwsberichten