Lancering kinderopvangzoeker

01 maart 2023
baby_buiklig_speelmat_blokjes
Opgroeien lanceert op 1 maart 2023 de Kinderopvangzoeker. Via de Kinderopvangzoeker kunnen gezinnen, lokale besturen en loketten online info over het aanbod en de kwaliteit van hun kinderopvang opzoeken. De Kinderopvangzoeker is één van de punten uit het actieplan kinderopvang dat tot stand kwam na de Onderzoekscommissie kinderopvang.

De meeste kinderopvangvoorzieningen bieden elke dag veilige en kwaliteitsvolle opvang. Door informatie over de kwaliteit actief openbaar te maken, kan Opgroeien beter informeren en het vertrouwen in de kinderopvang sterker maken.

 

Welke informatie toont de Kinderopvangzoeker?

Een link naar de inspectierapporten op de website van Zorginspectie

 • Een inspectierapport is een beknopte versie van het inspectieverslag.
 • In het rapport staat geen privacygevoelige informatie.
 • In het rapport geeft Zorginspectie advies aan Opgroeien of een kinderopvang wel of niet mag (her)opstarten of dat een handhaving moet worden verdergezet.
 • De inspectierapporten zijn beschikbaar vanaf 16 november 2022.

De mogelijke acties die Opgroeien neemt op basis van het inspectieverslag

 • Opgroeien onderzoekt het inspectieverslag om na te gaan of opvolging nodig is. Dit is de tijd die Opgroeien nodig heeft om een rapport kwalitatief na te lezen en eventueel opvolging te voorzien.
 • Zorginspectie stelde tijdens het inspectiebezoek geen tekorten vast. Op basis van het inspectiebezoek is geen opvolging nodig. 
 • Opgroeien vroeg de opvang om de werking te verbeteren. De organisator kan je informeren over de acties die hij daarvoor neemt. 
 • Opgroeien vroeg de opvang om de tekorten aan te pakken en hiervoor een plan van aanpak te bezorgen. De opvang kan je informeren over de stappen die hij daarvoor neemt.
 • Opgroeien vroeg de opvang om tekorten aan te pakken. Opgroeien had hierover een gesprek met de opvang. De opvang kan je informeren over de stappen die hij daarvoor neemt.
 • Opgroeien startte de handhaving op voor de tekorten die zijn vastgesteld.
 • Opgroeien zette de handhaving verder voor de tekorten die zijn vastgesteld.
 • De opvang is gestopt. Opgroeien volgt de opvang daarom niet meer op. De gestopte locaties worden nog 6 maanden in de Kinderopvangzoeker getoond.

Meer mogelijkheden

Vanaf 1 juni 2023 toont de Kinderopvangzoeker ook:

 • Loopt er handhaving bij deze locatie of niet?
 • Bij handhaving: de handhavingsrapporten en eventuele meldingen die aanleiding gaven tot de handhaving. De rapporten tonen de stappen in handhaving die Opgroeien zette, zonder privacygevoelige informatie.
 • Een alertfunctie: een gebruiker die de alertfunctie activeert, wordt actief op de hoogte gebracht als er nieuwe info over de opvang beschikbaar is.
Andere nieuwsberichten