Groeipakket maakt wel een verschil

10 mei 2021
groeipakket_armoede_diederik_vancoppenolle_opgroeien
Woensdag 5 mei 2021 was er in het Vlaams Parlement aandacht voor de invloed van het Groeipakket op de kinderarmoede. Experten gaven aan dat het niet alleen anders en beter kon, maar suggereren ook dat het nieuwe systeem het globaal genomen niet beter doet dan het oude (federale) systeem. Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij Opgroeien, reageert vandaag in De Standaard.

Het is bon ton om het effect van het Groeipakket te minimaliseren en over gemiste kansen te spreken, maar de hervorming van de kinderbijslag heeft wel degelijk kansen benut om het systeem te verbeteren en te versterken voor gezinnen met een eerder beperkt inkomen.

Het Groeipakket voerde een zuivere inkomensselectiviteit door en kijkt niet langer naar de socioprofessionele situatie van het gezin, terwijl men in het oude systeem nog aan bepaalde statuten (werkloos, ziekte, eenoudergezin) moest voldoen. Het aantal kinderen met recht op een sociale toeslag is zo bijna verdubbeld. Meer dan 150.000 kinderen uit een gezin met beperkt inkomen krijgen dankzij het Groeipakket een sociale toeslag die ze voorheen niet kregen. Voor een gezin met één kind gaat het om enkele honderden euro's extra per jaar.

Dat gezinnen met een beperkt inkomen hun toeslagen kunnen behouden als ze een job hebben, is een belangrijke activeringsmaatregel en helpt in het terugdringen van het aantal kinderen in jobless households. Kinderbijslag is een belangrijke hefboom, maar ook een job hebben is belangrijk. Beide zijn nu beter combineerbaar, zodat ze elkaar kunnen versterken.

“Voor een gezin met één kind gaat het om enkele honderden euro's extra per jaar”
groeipakket_armoede_diederik_vancoppenolle_opgroeien
Diederik, wetenschappelijk adviseur

Automatische rechtentoekenning

De invoering van een automatische rechtentoekenning is van groot belang voor gezinnen die het vaak moeilijk hebben om alles administratief correct te regelen. Deze vernieuwing heeft geleid tot een uitbreiding met 150.000 van het aantal kinderen met recht op een schooltoeslag. Het systeem van de schooltoelagen werd bovendien versterkt, vooral voor leerlingen in het secundair, waar het gemiddeld bedrag is toegenomen met ongeveer 260 euro.

Nog niet op volle kracht

De hervorming werd ingevoerd met respect voor verworven rechten van gezinnen die al kinderen hadden, met als implicatie dat de transitie stap voor stap zou gebeuren. Het Groeipakket draait dus nog niet op volle kracht. Zo zullen de komende jaren nog heel wat grote gezinnen met middeninkomens er sociale toeslagen bijkrijgen.

Andere nieuwsberichten