Gezinsenquête geeft een eerlijk beeld van wat ouderschap is

23 maart 2023
gezin
Hoe beleven ouders in Vlaanderen de opvoeding van hun kind? Vijf jaar na de vorige gezinsenquête werden opnieuw 9000 gezinnen met kinderen gevraagd om deel te nemen aan de Gezinsenquête. Veel ouders in Vlaanderen vinden het opvoeden van hun kinderen verrijkend en ervaren de opvoeding niet echt als belastend.

Hoewel ouders in Vlaanderen de opvoeding van hun kind overwegend positief ervaren, geeft ook een derde aan dat het ouderschap moeilijker is dan gedacht. Dat blijkt uit de Gezinsenquête van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. "De resultaten geven een eerlijk beeld van wat ouderschap is", vertelt Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur bij Opgroeien.

Diederik verwerkte samen met zijn collega Geraldine Dupont van Opgroeien en Kristien Nys van Odisee de data over opvoeding uit de gezinsenquête van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

“Het zijn relevante bevindingen over zaken die vele ouders zullen herkennen. Ouderschap en opvoeden zijn uiterst boeiend, verrijkend en superbelangrijk, maar zeker ook uitdagend!”
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien lacht naar camera
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur

Opvoedingsondersteuning

"De enquête geeft een eerlijk beeld van wat ouderschap is", zegt Diederik. "Ouders ervaren de opvoeding heel positief, maar ze hebben ook vragen en zorgen. Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod is om hen te ondersteunen in de opvoeding. Zowel formele instellingen als informele kringen zijn belangrijk, zoals het gezin en de vrienden."

Ervaren dezelfde moeilijkheden

"Uit de bevraging blijkt dat veel ouders dezelfde moeilijkheden ervaren", vertelt Diederik. "Enerzijds in het consequent zijn en grenzen stellen, maar ook om de vragen en noden van hun kinderen juist te beantwoorden en hen te ondersteunen." 

Meer dan negen op de tien ouders vinden dat ze goed in staat zijn om voor hun kinderen te zorgen. Tegelijk geeft een op drie ouders ook aan dat het ouderschap moeilijker is dan gedacht. 

Een vierde van de ouders geeft aan dat ze, hoewel ze hun best doen, soms het gevoel hebben dat ze hun kind niet in de hand hebben. Bovendien zegt een kwart van de ouders dat de opvoeding hen emotioneel uitput, en een vijfde ervaart fysieke uitputting. Hoewel de enquête is afgenomen tijdens de coronapandemie in 2021, verschilt de opvoedingsbeleving niet veel met de cijfers uit 2016.

“Veel ouders die terugblikken, zouden zaken anders doen of hadden dingen graag anders gezien.”
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien lacht naar camera
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur
“Het is typisch Vlaams om te denken dat je de dingen alleen moet oplossen en om de stap naar hulp niet te zetten. Het Huis van het kind biedt erg laagdrempelig hulp in de vorm van opvoedingsadvies, of doorverwijzingen naar deskundigen. ”
Hilde Crevtis, Vlaams minister van Welzijn en Gezin
Hilde Crevits, Vlaams minister van Welzijn en Gezin

Huis van het Kind

In (bijna) elke gemeente vind je een Huis van het Kind. Per provincie vind je een overzicht van de Huizen van het Kind in jouw buurt.

De Gezinsenquête

De Vlaamse overheid wil met de Gezinsenquête in kaart brengen hoe gezinnen in Vlaanderen het gezinsleven ervaren, wat ze daarbij moeilijk vinden, wat ze nodig hebben en wat ze belangrijk vinden in een goed gezinsbeleid. De komende maanden worden meer resultaten gepubliceerd.

Koffie met Kennis - Resultaten uit de gezinsenquête

Kom kennis tanken op 28 april 2022 tijdens het maandelijkse uurtje Koffie met Kennis.

Andere nieuwsberichten