Podcast

De kracht van opgroeien / Panelgesprek - Warme transities

Wat is het?

Een podcast over de Kracht van Opgroeien. Beleidsmakers en onderzoekers vertellen hier over het belang van warme transities voor jonge kinderen. Ook mensen uit de praktijk komen aan het woord. Laat je inspireren door hun verhalen.

Jan De Mets (VBJK), Valerie Machilsen (deskundige onderwijs en buitenschoolse
opvang Arendonk) en Ilse Verhulst (medewerker buitenschoolse opvang Niel) over warme transities.


 

 

Waarom is het belangrijk

Transities van thuis of kinderdagverblijf naar kleuterschool en buitenschoolse opvang, dat zijn soms heftige momenten voor die jonge kinderen. Daarom pleiten we voor tragere, duurzame, warmere transities. Valerie en Ilse vertellen over hoe zij met kinderbegeleiders en kleuterleerkrachten het verschil maken.

Hoe gebruiken

Dit is de tweede aflevering in een reeks van podcasts over "De Kracht van Opgroeien". De andere gaan over:

  • kwaliteitsvolle basisvoorzieningen
  • spel en ontmoeten
  • geïntegreerd werken

Auteur

VBJK / met steun van de Provincie Antwerpen

Jaar van publicatie

2024

Praktijken

Instapje 1-2-3
Ook interessant