Materialenpakket

Zicht op lokale noden

Wat is het?

Deze tool ondersteunt samenwerkingsverbanden zoals Huizen van het Kind om lokale behoeften in kaart te brengen en om de bevindingen terug te koppelen naar ouders, burgers, beleidsmedewerkers enz.

Waarom is het belangrijk

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. De doelstelling om samen zo goed mogelijk gezinnen te ondersteunen, betekent dat een Huis van het Kind zich moet afstemmen op de noden en behoeften van gezinnen, en op wat gezinnen als ondersteunend ervaren. Door (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren, buurtbewoners, werkveld- en beleidsactoren enz. te bevragen en te betrekken in je werking, krijg je zicht op de lokale behoeften. 

Hoe gebruiken

Dit is een e-learning die je in verschillende modules kan doorlopen. 

Je kan de pdf-versie van de tool 'Zicht op lokale noden en behoeften' lezen in de publicatie, of een gedrukte versie aanvragen, uitgegeven door Odisee.

Auteur

Karla Van Leeuwen en Kristien Nys i.o.v. EXPOO

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant