Materialenpakket

De participatiecirkel

Wat is het?

Een participatieproces met kinderen en jongeren: hoe dan?

Aan de hand van 21 reflectievragen teken je als Vlaamse beleidsmedewerker de krijtlijnen uit voor een participatieproces

Waarom is het belangrijk

Beleidsparticipatie staat voor het betrekken van kinderen en jongeren …

VOORDAT een beslissing genomen wordt en oprecht met hun inbreng aan de slag gaan. 

ZODAT een beslissing genomen wordt die aansluit bij wat kinderen en jongeren zelf belangrijk vinden.

NADAT een beslissing genomen werd, met de mogelijkheid om gemaakte keuzes in vraag te stellen en weer opnieuw te beginnen

Hoe gebruiken

Aan de hand van 21 reflectievragen ga je met je team aan de slag om je participatieproces te plannen, uit te voeren en te evalueren.  De vragen zijn verdeeld over:

 • 5 bouwstenen: aan de basis van elk participatieproces ligt een gedeelde taal, visie en verwachtingen. Het is belangrijk om daar zicht op te krijgen en over uit te wisselen.
 • 5 stappen:
  • De maatschappelijke uitdaging bepalen
  • De doelgroep bepalen en bereiken
  • Het participatieproces uittekenen
  • Het participatiemoment vormgeven
  • Evalueren en terugkoppelen
Ook interessant