Materialenpakket

De GBO-centrale

Wat is het?

De GBO-centrale (samenwerking van diverse ondersteuningsinitiatieven) ontwikkelden een breed ondersteuningspakket voor zowel GBO (geïntegreerd breed onthaal)-samenwerkingsverband, die in opstart zijn of al iets verder staan in het proces.

Hoe gebruiken

Van hulp bij de opstart tot webinarsprocesbegeleiding en leermodules over drie cruciale thema’s: outreachend werkeninformatie-uitwisseling  en krachtgericht werken.

Auteur

Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant