Draaiboek

Kwaliteitsvolle beleidsparticipatie vanuit ervaringskennis: een cyclisch proces in dialoog

Wat is het?

Geïnspireerd door en verder bouwend op het instrument ‘Ervaringskennis in beleid’ van Movisie vertaalden de cliëntvertegenwoordigers raadgevend comité deze naar Jeugdhulp in Vlaanderen.

Het cyclisch proces wordt gevisualiseerd in een lemniscaat.

In dit document vind je inspiratie voor de te ondernemen stappen voor de jeugdhulp.

Auteur

Vlaanderen, departement Welzijn, Zorg en Gezin

Jaar van publicatie

2018

Thema's

Participatie
Ook interessant