Brochure

Wegwijzers in beroepsgeheim

Wat is het?

Het Steunpunt WVG en het Instituut voor Sociaal Recht van de KU Leuven ontwikkelden in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, vijf wegwijzers die jou kunnen helpen om de juiste richting te vinden in het omgaan met vertrouwelijke gegevens, beroepsgeheim, casusoverleg … Vijf wegwijzers helpen organisaties om hiermee aan de slag te gaan:

  1. Beroepen in de grijze zone
  2. Beroepsgeheim en discretieplicht
  3. Samenwerking in de zorgverlening
  4. Meldrechten en plichten
  5. Casusoverleg

Waarom is het belangrijk

Het beroepsgeheim roept in de praktijk veel vragen op.

Hoe gebruiken

Het Instituut voor Sociaal Recht wijst de weg in de zoektocht naar antwoorden. 

Als je de brochures graag op papier bestelt, kan je dat via Vlaanderen.be.

Ook interessant