Artikel

Ondersteuningsnoden rond alcohol en druggebruik in de jeugdhulp

Wat is het?

Het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) voerde in 2021 een online nodenbevraging uit in de jeugdhulp, om de ondersteuningsnoden van medewerkers en voorzieningen scherper in beeld te krijgen. Zo kan het aanbod voor de jeugdhulp de komende jaren verder op maat worden uitgebouwd. 300 professionals uit de sector vulden de bevraging in. Daaruit blijkt dat de jeugdhulp heel sterk inzet op de alcohol- en drugthematiek.

Waarom is het belangrijk

De waardering voor de ondersteuning door collega’s en de organisatie is daarbij zeer groot. Toch voelen heel wat respondenten zich onvoldoende deskundig. Er is veel vraag naar vorming en opleiding, en naar informatie en materiaal om rond alcohol en andere drugs te kunnen werken. Tegelijk is er nog veel marge voor het bekend maken van het bestaande aanbod van VAD en zijn structurele partners.

Auteur

VAD

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant