Preventie bij zelfmoord

Interessante websites

Ontdek interessante websites met informatie en advies over preventie bij zelfmoord.
  • Zelfmoord1813 is de toegangspoort voor informatie en hulp in het kader van de preventie van zelfdoding. Je vindt informatie, methodieken en materialen voor hulpverleners.
  • On Track Again vind je ook op de site van Zelfmoord1813. In deze tool voor jongeren ontdek je wat je kan doen om terug op weg te geraken aan de hand van praktische tools en tips, video’s en getuigenissen. Ook naasten kunnen op deze pagina's terecht.
  • Help! Mijn kind denkt aan zelfmoord ondersteunt ouders met een kind dat aan zelfmoord denkt. Ouders vinden er informatie, tips en getuigenissen van andere ouders die hiermee geconfronteerd werden.
  • VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding. Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding.
  • In Vlaanderen is Werkgroep Verder na Zelfdoding (deelwerking van het VLESP) verantwoordelijk voor de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. Zij geven advies & vormingen, organiseren online & offline lotgenotencontact (door praatgroepen, chatsessies, een forum en face-to-face activiteiten) en psychoeducatie voor de doelgroep.
  • LGBT+ jongeren kunnen kwetsbaar zijn voor depressieve gedachten en emoties. Een deel van deze groep heeft vaker zelfmoordgedachten. Lumi biedt hierover heel wat informatie aan ouders over hoe hiermee om te gaan.
  • De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) richt zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent epidemiologie, neurobiologie, preventie en behandeling van suïcidaal gedrag.