Presentietheorie

Maatschappelijke context

Wat zegt de presentietheorie over maatschappelijke context?

Het interventionistisch georganiseerd hulpaanbod is vaak weinig toegankelijk voor kwetsbare groepen en bereikt dikwijls niet zijn doel. De presentiebenadering zet zich tegenover dit georganiseerde aanbod. Aandacht hebben staat centraal. Het gaat daarbij niet over denken over iemand maar denken aan iemand. Pas in hechte verbondenheid toont zich wat gedaan of gelaten moet worden, daar en zo vindt men de coördinaten van het samen-handelen.