Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Opvoedingsondersteuning en Huizen van het Kind

Het decreet Preventieve Gezinsondersteuning krijgt vorm via lokale samenwerkingsverbanden genaamd 'Huizen van het Kind'. Hier worden ondersteunende initiatieven gebundeld, zodat er een ondersteunend aanbod is voor elk kind en elk gezin afgestemd op de behoeften. Ook opvoedingsondersteuning is een onmisbare partner binnen het Huis van het Kind.

Decreet Preventieve Gezinsondersteuning

Sinds april 2014 is het Vlaams decreet inzake de organisatie van preventieve gezinsondersteuning van kracht. Het decreet mondt uit in samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind.

Een Huis van het Kind is een lokaal netwerk dat alle ondersteunende initiatieven gericht naar opvoedingsverantwoordelijken bundelt. Het is een herkenbare ontmoetings- en ondersteuningsplaats voor alle gezinnen.

In elk Huis van het Kind krijgen volgende drie pijlers een centrale plaats:

  • preventieve gezondheidszorg;
  • opvoedingsondersteuning;
  • en activiteiten die tot doel hebben ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen.

Opvoedingsondersteuning is dus een onmisbare partner binnen het Huis van het Kind. De verwezenlijkingen op dit vlak moeten verdergezet, uitgebouwd, gestimuleerd en gefaciliteerd worden.

Voor wie

Het Huis van het Kind richt zich op gezinnen in alle mogelijke vormen, en in het bijzonder op alle kinderen en jongeren, in om het even welke context.

Het samenwerkingsverband voorziet in een progressief universeel aanbod. Dit omvat een basisaanbod voor elke kind en voor elk gezin, en daarbij geïntegreerd een supplementair aanbod voor gezinnen met specifieke noden.

Doel

Het nieuwe beleid heeft tot doel het welbevinden van aanstaande ouders en gezinnen met kinderen en jongeren te bevorderen door hen te ondersteunen op het gebied van welzijn en gezondheid, zodat voor ieder kind en jongere maximale gezondheids- en welzijnskansen gecreëerd worden.

Erkenning

Sinds 1 november 2014 zijn 118 Huizen van het Kind erkend.