Groeien naar ouderschap

Train-the-trainer perinataal groepsaanbod

EXPOO ontwikkelde samen met de Expertisecentra Kraamzorg een draaiboek om perinatale groepsbijeenkomsten te organiseren.

Tijdens deze train-the-trainer kunnen vroedvrouwen en andere professionals die aan de slag willen gaan met het draaiboek perinataal groepsaanbod. Je wordt meegenomen in de opzet, visie en methodieken van het draaiboek.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Filosofie van het draaiboek
  • Doelstellingen van het draaiboek
  • Principes van de methodieken
  • Begeleidershouding en cultuursensitief werken
  • Werken met kwetsbare gezinnen, anderstalige gezinnen
  • Focus en beleving van een aantal sessies
  • Kaders
  • Aan de slag met het draaiboek

Deelnameattesten worden na elke training voorzien met accreditatie voor vroedvrouwen.

Deze vorming wordt regelmatig georganiseerd door de Expertisecentra Kraamzorg.
Deelnameprijs 45 euro