Family Finding

Family Finding vertrekt vanuit een aantal overtuigingen en waarden. Vanuit die overtuigingen wordt een model van aanpak geformuleerd in zes stappen.
Ga snel naar...

Een aantal overtuigingen en waarden (bron): onderzoekscentrum Child Trends):

 • informatie krijgen over familieleden is een fundamentele nood die essentieel is voor het herstel van ieders individuele waardigheid;
 • kinderen moeten zich onvoorwaardelijk geliefd voelen en moeten voelen dat ze bij iemand horen om te kunnen groeien, zich te kunnen ontwikkelen en om gezond te blijven;
 • eenzaamheid leidt tot lijden voor kinderen in pleegzorg, wanneer ze na verloop van tijd en door meerdere keren te worden geplaatst, het contact met hun familie verliezen;
 • zelfs de beste behandelingen kunnen emotionele en gedragsproblemen bij kinderen niet verhelpen, wanneer die kinderen eenzaam zijn. Verbondenheid is een noodzakelijke voorwaarde voor herstel;
 • succesvolle planning voor de aanwezigheid en ondersteuning van familie kan enkel in een respectvolle en gemeenschappelijke samenwerking met die familie;
 • kinderen worden in een gezin beter opgevangen dan in publieke of private voorzieningen;
 • iedereen heeft 100 tot 300 familieleden;
 • ouders hebben verbondenheid en steun van anderen nodig om goed voor hun kinderen te kunnen zorgen;
 • ouders en familie willen het beste voor hun kinderen, zelfs wanneer omstandigheden hen soms bemoeilijken om er zelf voor te zorgen.

Vanuit die overtuigingen wordt een model van aanpak geformuleerd in zes stappen:

 1. Vind minstens 40 familieleden of mensen die belangrijk zijn in het leven van het kind.
 2. Engageer verschillende van deze personen om samen te komen om een planning voor het kind op te maken.
 3. Maak een plan op voor een succesvolle toekomst van het kind, waarin familie een rol krijgt.
 4. Organiseer familiebijeenkomsten waarop beslissingen genomen worden die mogelijk maken dat het kind voortaan wettelijk en emotioneel een plaats krijgt in de familie.
 5. Evalueer de plannen die gemaakt werden.
 6. Zorg voor follow-up ondersteuning die mogelijk maakt dat kind en familie die planning kunnen blijven aanhouden.

 

Auteur?

De Amerikaan Kevin Campbell werkte tientallen jaren als manager in een pleegzorginstelling en raakte ervan overtuigd dat de meeste kinderen niet beter worden van pleegzorg of van plaatsing in een instelling (bron: interview met Campbell). De beste keuze voor kinderen is alles te proberen om hen te laten opgroeien in hun natuurlijke context, bij hun familie.

Theoretische basis?

Centraal idee: kinderen hebben nood aan duurzame, liefdevolle connecties die enkel binnen “een familie” kunnen gevonden worden. Overheidsprogramma’s moeten gericht zijn op die banden faciliteren ipv ze te vervangen (door bvb plaatsingen). Family Finding is verwant met Signs of Safety (wat Kevin Campbell en Andrew Turnell in een gezamenlijke tekst ook aantoonden), in die zin dat ook hier alles in het werk wordt gesteld om kinderen en jongeren in hun natuurlijke context te laten opgroeien.

Wetenschappelijke onderbouwing?

Een studie uit Los Angeles (2021) naar de effecten van Family Finding op lange termijn vond geen verschillen in de kans dat kinderen een stabiele plaatsing ervaren bij familie wanneer al dan niet gebruik wordt gemaakt van de methodiek van Family Finding. Kinderen die via Family Finding bij familieleden werden geplaatst hebben wel meer kans dat die plaatsing uitmondt in een adoptie of blijvend voogdijschap door die familieleden, wanneer een permanent verblijf bij de ouders niet mogelijk was.

Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
Medewerkers van team EXPOO kijken lachend naar de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO