Emmi Pikler

Emmi Pikler gaat uit van het competente kind; de nieuwsgierige baby die wil leren en ontwikkelen.

Het beeld wat je van een baby hebt, bepaalt je handelen. Voor veel volwassenen is het lastig om het kind zijn eigen zelfstandige leerproces te gunnen, omdat ze een beeld hebben van een afhankelijke baby die ze alles moeten leren.
Ga snel naar...

Natuurlijk is de volwassene verantwoordelijk voor hoe hij/zij het leven van de baby en peuter vormgeeft. De manier waarop bepaalt in welke mate de baby zijn ontwikkelingsmogelijkheden optimaal kan benutten. 

Vier pijlers in de visie van Emmi Pikler: 

  • Het belang van een hechte en affectieve relatie met een of meer volwassenen, en het belang van de vorm die deze relatie aanneemt in een institutioneel kader. Jonge kinderen worden als volwaardige partners beschouwd en niet als objecten van zorg. 
  • Het belang van de zelfstandige activiteit van het kind. Begeleiders creëren de ideale omstandigheden om tot vrij spel te komen. Hierbij houden ze rekening met het ritme van het kind, de ruimte, het aangeboden materiaal. Ze komen niet tussen maar observeren het kind minutieus. 
  • De noodzaak om de bewustwording bij het kind van zichzelf en zijn omgeving te bevorderen. Begeleiders helpen het kind om te begrijpen wat er met hemzelf en zijn omgeving gebeurt, welke invloed dat heeft en hoe het kind daar zelf invloed kan op uitoefenen.  
  • De aandacht voor een goede lichamelijke gezondheid. Verzorging is altijd communicatie. Tijdens deze momenten leert de volwassene het kind kennen in wat het wil, prettig vindt en nodig heeft en het kind leert zichzelf en de volwassene kennen. Tijdens deze dagelijkse, intieme momenten kan een veilige hechting ontstaan. De baby ervaart dat hij invloed kan hebben op de manier waarop de volwassene hem verzorgt. Dit stimuleert zijn gevoel van eigenwaarde en autonomie. ​ 

Auteur?

Emmi Pikler, kinderarts en pedagoog (1902-1984)

Theoretische basis?

  • Invloeden van René Spitz (1887-1974), een Oostenrijkse psychoanalyticus die bekendheid verwierf met zijn onderzoek naar de affectiebehoefte van heel jonge kinderen.  
  • Hechtingstheorie John Bowlby (1907-1990) 
  • Inzichten uit studies rond hospitalisme, het effect dat het gebrek aan sociale stimuli en affectie had op jonge kinderen die wel door de moeder waren opgevoed in de eerste levensmaanden, maar daarna langdurig in instellingen leefden, gescheiden van deze liefhebbende persoon zonder dat zich hiervoor een alternatief aanbood. 

Wetenschappelijke onderbouwing?

Emmi Pikler nam in 1946 de leiding op zich van het kindertehuis Lóczy in Boedapest. Vanaf het begin deed zij wetenschappelijk onderzoek naar de algehele ontwikkeling van jonge kinderen. 

Sinds 1971 worden beroepskrachten getraind in de Emmi Pikler methodiek. In het instituut worden nog steeds seminars gegeven in verschillende talen, die door mensen uit de hele wereld bezocht worden. Deze seminars maken deel uit van de Opleiding tot Pikler Pedagoog. 

1
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team EXPOO
Medewerkers van team EXPOO kijken lachend naar de camera

Het team van EXPOO (Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van het agentschap Opgroeien) biedt betrouwbare, kwaliteitsvolle en toegankelijke informatie en kennis. Heb je vragen of suggesties, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Team EXPOO