Cijferrapport

Arbeidsparticipatie in het gezin

Ga snel naar...
De tijd die kinderen doorbrengen in en buiten het eigen gezin - onder meer in de kinderopvang - hangt nauw samen met de werksituatie van de ouders. Werk is ook een belangrijke factor voor de welvaart in het gezin. De visualisaties hieronder geven cijfers over kinderen en de arbeidsparticipatie van hun ouders. Het gaat hier om cijfers op kindniveau.

De cijfers zijn gebaseerd op brongegevens van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid en bewerkt door Opgroeien. Op basis van de gegevens over de socio-economische positie van de ouders verdelen we de kinderen naar aandeel kinderen van wie de ouder(s) “werken”, “niet werken (werkzoekend of niet-beroepsactief)” of waarbij het “niet uit te klaren is of de ouder(s) werkt(en)”.

Doordat niet van alle ouders de arbeidsparticipatie uit te klaren valt, moeten de cijfers over het aandeel kinderen in een gezin met of zonder werkende ouder(s) allemaal beschouwd worden als ‘minimumsituaties’. We kunnen wel een indicatie geven van de onder- en bovengrens van bv. het aandeel kinderen in een gezin zonder werkende(n), maar het precieze aandeel kunnen we niet bepalen.

Evolutie van het aandeel kinderen naar de arbeidsparticipatie in het gezin

De onderstaande figuur toont de evolutie van het aandeel minderjarigen naar de arbeidsparticipatie in het gezin waarbij we weergeven of er minstens 1 werkende ouder is of niet. Je kan de gegevens filteren naar leeftijdsklasse en/of provincie.

Aandeel kinderen naar arbeidsparticipatie in het gezin per provincie

De onderstaande figuur toont per provincie het aandeel minderjarigen naar de arbeidsparticipatie in het gezin. Je kan de gegevens filteren op jaar en/of naar leeftijdsklasse.

Aandeel kinderen naar arbeidsparticipatie in het gezin naar herkomst van de kinderen

De onderstaande figuur vergelijkt de arbeidsparticipatie in het gezin naar herkomst* van de minderjarige kinderen. Je kan de cijfers filteren naar jaar, leeftijdsklasse en/of provincie.

*Herkomst wordt hier gemeten via de (eerste) nationaliteiten van de kinderen en hun ouders. Als noch bij het kind, noch bij een van de ouders een andere (eerste) nationaliteit wordt vastgesteld, dan beschouwen we die kinderen als van Belgische herkomst. Als wel een niet-Belgische nationaliteit wordt getraceerd, dan beschouwen we de kinderen als van ‘andere’ herkomst.

Aandeel kinderen naar de arbeidsparticipatie in het gezin naar gezinsvorm

De onderstaande grafiek vergelijkt de arbeidsparticipatie in het gezin naar gezinsvorm (twee- of eenoudergezin) van de minderjarige kinderen. Je kan de cijfers filteren naar jaar, leeftijdsklasse en/of provincie.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie in een tweeoudergezin per provincie

De onderstaande figuur toont het aandeel minderjarige kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouders in een tweeoudergezin op het niveau Vlaams Gewest en per provincie. Je kan de cijfers filteren naar jaar en/of leeftijdsklasse.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie in een eenoudergezin per provincie

De onderstaande figuur toont het aandeel minderjarige kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouder in een eenoudergezin op het niveau Vlaams Gewest en per provincie. Je kan de cijfers filteren naar jaar en/of leeftijdsklasse.

Kinderen onder de 3 jaar naar de arbeidsparticipatie van de moeder

De onderstaande figuur toont het aandeel kinderen onder de 3 jaar naar de arbeidsparticipatie van de moeder, zowel op het niveau Vlaams Gewest als per provincie. Je kan de cijfers filteren naar jaartal.

Kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouders en het gezinsinkomen, lokaal dashboard (provincies + arrondissement)

Het onderstaande dashboard toont per leeftijdsklasse (pagina 1) en naar gezinsvorm (pagina 2) gegevens over de kinderen naar de arbeidsparticipatie van de ouder(s). Daarnaast bevat het lokale dashboard cijfers over het gezinsinkomen* per leeftijdsklasse (pagina 3) en het aandeel van uitkeringen in het gezinsinkomen (pagina 4). De gegevens zijn beschikbaar tot op het niveau arrondissement. Je kan het dashboard filteren op jaar, leeftijdsklasse (inclusief jongeren van 18-24 jaar), provincie en/of arrondissement.

*Het gaat om gegevens over een bruto belastbaar inkomen, geconstrueerd door de KSZ door een koppeling van bestanden van diverse overheidsinstellingen. Het gaat dus niet om inkomensgegevens op basis van het aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Ook interessant
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing