Vacature

Deskundige afdeling Continuïteit en toegang Antwerpen

Jobinhoud

Voor haar werking in de organisatie van de jeugdhulp is het agentschap Opgroeien in de regio Antwerpen op zoek naar collega’s voor ACT (de afdeling Continuïteit en toegang). Er zijn op dit moment enkele opties, o.a. binnen het team Jeugdhulpregie.

Als jeugdhulpregisseur maak je deel uit van de toegangspoort naar de zgn. niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Concreet gaat het om ingrijpende en langdurige vormen van uithuisplaatsing of intensieve contextbegeleiding van kinderen en jongeren met een beperking en/of in een verontrustende leefsituatie. Je gaat na welk jeugdhulpaanbod in de regio voor hen meest passend is. Dat doe je, samen met je collega-regisseurs, voor alle hulpvragen in de regio Antwerpen.

Voor de meeste aanvragen gaat de matching tussen jongere en hulpaanbod vlot, voor een belangrijke minderheid gaat het moeilijk of is de vraag dringender dan er aanbod beschikbaar is. Een deel van je werk behelst daarom het organiseren van gesprekken met hulpverleners, organisaties en verwijzers om ook voor deze kinderen en jongeren passende hulp opgestart te krijgen.

Je staat ook mee in voor een vlotte bereikbaarheid van het team door het opnemen van telefonische permanenties.

De werking van deze teams is provinciaal georganiseerd. In de regio Antwerpen bestaat het team Jeugdhulpregie uit een dertiental collega’s met standplaats Antwerpen.

We zoeken een deskundige in de jeugdhulp die zich vlot kan inwerken in de opdrachten van ACT. Daarvoor is het goed dat je vertrouwd bent met de manier waarop de jeugdhulpverlening in Vlaanderen is georganiseerd en is kennis van de sociale kaart jeugdhulp van Antwerpen vanzelfsprekend een troef.

Als persoon is het van belang dat je iemand bent die niet bang is om vragen te stellen aan collega’s, dat je van aanpakken weet en dat je vertrouwen weet te stellen in en vertrouwen weet te geven aan het team waarvan je deel uitmaakt.

Wat de bredere organisatie betreft kom je terecht in een fusie-agentschap in volle ontwikkeling. Aangekondigde veranderingen - zowel in de interne organisatie als in de organisatie van de jeugdhulpverlening - vragen de nodige flexibiliteit in denken en doen. Ze zorgen ook voor onzekerheid op korte en middellange termijn waarvoor je over een goede dosis stressbestendigheid beschikt.

Jouw profiel

 • Je hebt een professionele of academische bachelor in een menswetenschappelijke richting  (of gelijkwaardig).
  Als je je diploma in het buitenland behaalde, moet je bij inschrijving een attest van de Vlaamse overheid kunnen voorleggen waaruit blijkt dat het buitenlands diploma gelijkwaardig verklaard is met het vereiste diploma. Je kunt dit aanvragen bij NARIC-Vlaanderen: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/buitenlands-diploma-of-beroepservaring. Als je het vereiste diploma hebt behaald in een andere taal dan het Nederlands, moet je bij inschrijving aantonen geslaagd te zijn in een taalexamen bij Selor.
   
 • Op datum van aanwerving moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de beoogde betrekking.
  • Je geniet van de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je voldoet aan de dienstplichtwetten.
  • Je bent medisch geschikt voor deze functie.
  • Je slaagt in de selectieprocedure.
  • Je bent burger van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de EU-lidstaten + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland.
    
 • Jobgerelateerde competenties
  • Informatie over de regelgeving en de sociale hulpmogelijkheden actueel houden
  • Een partnernetwerk uitbouwen
  • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
  • De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken ...
  • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
  • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
    
 • Persoonsgebonden competenties
  • Plannen (= ordenen)
  • Contactvaardig zijn
  • Creatief denken (Inventiviteit)
  • Regels en afspraken nakomen
  • Omgaan met stress
  • Resultaatgerichtheid
  • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
  • Zin voor nauwkeurigheid hebben
  • Samenwerken als hecht team
  • Klantgerichtheid
    
jongere

Loon en voordelen

Je wordt contractueel tewerkgesteld binnen ACT Antwerpen.

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang.
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: je hebt mogelijkheid tot plaats- en tijdsonafhankelijk werken, we bieden je 35 dagen vakantie op jaarbasis en je hebt ook vakantie tussen Kerst en Nieuwjaar.
 • Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Leuven, Gent en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en/of fiets en je hospitalisatieverzekering worden vergoed door je werkgever.
 • Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques van 8 euro per gewerkte dag.
 • Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal B111.
 • Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten en kan tot maximaal 20 jaar verloond worden. Op werken voor Vlaanderen kan je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • De Vlaamse overheid wil de samenleving waarvoor zij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, gender, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten.
 • De Vlaamse overheid voorziet redelijke aanpassingen voor personen met een handicap tijdens de selectieprocedure. Heb je bepaalde aanpassingen nodig om deel te kunnen nemen aan een selectie? Neem dan zo vroeg mogelijk in de procedure contact op met de contactpersoon vermeld in de vacature.
Logo Vlaamse Leeuw

Hoeveel verdien je bij de Vlaamse overheid?

Wie voor de Vlaamse overheid werkt, krijgt een salaris op basis van vastgelegde salarisschalen. De hoogte van je salaris wordt mee bepaald door verschillende factoren, bijvoorbeeld je ervaring en je gezinstoestand. Het basissalaris wordt eventueel aangevuld met verschillende toelagen en vergoedingen.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Afdeling continuïteit en toegang Antwerpen
VAC Antwerpen Kievitplein 20 bus 4 , 2018 Antwerpen
Route

Diploma

Bachelor

Contract

Bepaalde duur - Voltijds
Solliciteren kan tot en met 11/10/2023
 • 1
  Stel je kandidaat
  • Heb je vragen? Contacteer ons dan gerust telefonisch via 02 243 56 00 of via e-mail act.antwerpen@opgroeien.be.
  • Stel je kandidaat tot en met 11 oktober 2023. 
  • Voeg je CV en motivatiebrief toe t.a.v. Mevr. Chris Segers
 • 2
  Voorselectie

  Voldoe je aan de gevraagde voorwaarden volgens de formele deelnemingsvoorwaarden. Jouw sollicitatieformulier wordt inhoudelijk beoordeeld. 

 • 3
  Selectiegesprek

  Selectiegesprek met een jury over je motivatie, ervaring en competenties.

  De selectiegesprekken vinden plaats op 19 oktober 2023.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?
Neem dan contact op met:
Portret van Chris Segers
Chris Segers
Teamverantwoordelijke
Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!