Vacature

Bemiddelaars in de jeugdhulp

Jobinhoud

Het agentschap Opgroeien organiseert sinds 2014 bemiddeling in de jeugdhulp.

Wanneer hulpverlening vastloopt of dreigt vast te lopen door een conflict, kunnen kinderen, jongeren, ouders en jeugdhulpaanbieders beroep doen op onze dienstverlening. In deze situaties schakelt Opgroeien een onafhankelijke bemiddelaar in om samen met de betrokkenen in het conflict op vrijwillige basis toe te werken naar herstel, zodat de hulpverlening opnieuw op gang kan komen.

Meer informatie vind je via Bemiddeling | Jeugdhulp

Voor het verzekeren van deze dienstverlening zoekt Opgroeien 15 bemiddelaars die zich willen engageren als bemiddelaar in de jeugdhulp.

Jouw profiel

We zijn op zoek naar bemiddelaars die:

 • Met Opgroeien een overeenkomst willen afsluiten als zelfstandige of als zelfstandige in bijberoep en zich willen engageren als bemiddelaar in de jeugdhulp, wat impliceert dat men bereid is om op regelmatige basis ad hoc bemiddelingsopdrachten te aanvaarden op vraag van Opgroeien;
 • Beschikken over de nodige kennis, ervaring en affiniteit. Hieronder verstaan we:
  • geslaagd zijn voor de basismodule methodiek van bemiddeling aan een erkende onderwijsinstelling;
  • aantoonbare ervaring hebben als bemiddelaar (familiaal zaken, Burgerlijke- en handelszaken, sociale zaken, Buren- en/of buurtbemiddeling, bemiddeling op school, … ). Een formele erkenning door de federale bemiddelingscommissie is een plus, maar geen vereiste;
  • affiniteit hebben met jeugdhulpverlening;
 • Zich willen engageren om minimaal één keer per jaar deel te nemen aan een door Opgroeien georganiseerd intervisiemoment. Hiervoor voorziet Opgroeien een bijkomende vergoeding;
 • Bereid zijn om een vierdaagse betalende vorming te volgen georganiseerd door de UCLL gericht op bemiddeling in de jeugdhulp. Deze vorming kost de kandidaat bemiddelaar 400 euro en vindt plaats in Brussel (Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel) op volgende data: 5 december 2023, 19 december 2023, 9 januari 2024 en 15 januari 2024, telkens van 9 tot 16.30 uur;
 • Willen werken in één of meerdere provincies in Vlaanderen en/of in Brussel.
mannen en vrouwen werken samen aan tafel met laptops

Loon en voordelen

 • Per bemiddelingstraject kan een bemiddelaar in de jeugdhulp aanspraak maken op volgende vergoedingen:

  • een forfaitaire onkostenvergoeding van 26 euro (inclusief btw) voor de voorbereiding, administratie en registratie van de bemiddeling, op voorwaarde dat de bemiddelaar ook effectief handelingen in het dossier heeft gesteld;
  • een ereloon van 26 euro (inclusief btw) per uur en een forfaitaire onkostenvergoeding van 23 euro (inclusief btw) per uur voor het bemiddelen in de jeugdhulp, dit met een maximum van tien uur effectieve bemiddelingstijd per traject. Met effectieve bemiddelingstijd wordt bedoeld het voeren van bemiddelingsgesprekken en, in voorkomend geval, de opmaak van een overeenkomst op het einde van de bemiddeling.
 • Een forfaitaire onkostenvergoeding van 70 euro (inclusief btw) per intervisiemoment voor de deelname aan intervisie voor de bemiddelaars in de jeugdhulp georganiseerd door Opgroeien.

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Diploma

Geen specifieke studievereisten

Contract

Onbepaalde duur - Zelfstandig
Bijlagen  (1)
Solliciteren kan tot en met 23/10/2023
 • 1
  Stel je kandidaat

  Neem deel aan de selectieprocedure tot en met maandag 23 oktober 2023. Dit doe je door je diploma, cv, motivatiebrief en andere relevante documenten door te mailen naar dominick.vosters@opgroeien.be.

 • 2
  CV-screening en voorselectie

  Op basis van je cv gaan we na of je al dan niet aan de profielvoorwaarden voldoet. Enkel de kandidaten die aan de voorwaarden voldoen, kunnen deelnemen aan het vervolg van de selectieprocedure. Na de cv-screening volgt een voorselectie op basis van jouw cv en motivatiebrief. Timing: week van 23 oktober 2023.

 • 3
  Vierdaagse vorming

  De 15 hoogst scorende kandidaten krijgen toegang tot de vorming. Inschrijven voor de vorming is mogelijk tot 8 november 2023. Als blijkt dat kandidaten uitvallen en er zo plaatsen vrijkomen voor de vorming, worden kandidaten uit de wervingsreserve aangesproken. Timing week van 13 november 2023.

 • 4
  Eindselectie

  Na de vorming volgt geen examen. Kandidaten die de vorming volledig en succesvol doorlopen hebben, vragen we om de overeenkomst te ondertekenen met Opgroeien. Zij treden toe tot onze pool van bemiddelaars en kunnen vanaf dan aangesproken worden voor een opdracht.

Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!