Vacature
INTERN

Beleidsmedewerker Governance en Finance (kinderopvang)

Jobinhoud

Als beleidsmedewerker kinderopvang werk je in het team Beleidsimplementatie. Je staat in voor ontwikkeling van het beleid (zowel op strategisch, ondersteunend als productieniveau) rond de kinderopvangvoorzieningen, met als doel de beleidsbepaler(s) in staat te stellen juiste en politiek gedragen beleidsbeslissingen te nemen en toepassingen omtrent het beleid te initiëren, te stimuleren en te bewaken. Daarnaast sta je ook in voor de beleidsimplementatie en -evaluatie. 

Om een inclusieve en kwaliteitsvolle basisvoorziening te zijn, is het ook voor voorzieningen noodzakelijk dat ze samenwerken met partners. We willen graag dat elke kinderopvang verbonden is met het Huis van het Kind en het Lokaal Loket Kinderopvang. Kinderopvang maakt in de toekomst idealiter ook deel uit van een lokaal netwerk van professionals gezins- en jeugdondersteuning. Als beleidsmedewerker draag je bij aan de realisatie van dit geïntegreerd gezins-en jeugdbeleid. Je focus ligt dus niet enkel op kinderopvang van baby’s en peuters en op de opvang van schoolgaande kinderen, maar ook op andere voorzieningen actief in dit geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid.

Als beleidsmedewerker ben je op de hoogte van de verwachtingen en noden, zowel intern als extern, die aan deze voorzieningen worden gesteld. Je past je hierop aan en bouwt hierop verdere expertise. Hiervoor werkt het team samen met Vlaamse en lokale teams en met voorzieningen zelf. Ook het Vlaams sectoraal niveau met relevante stakeholders wordt betrokken om draagvlak en betrokkenheid te bekomen. 

Je focus zal liggen op volgende thema’s

 • de organisatie van kinderopvangvoorzieningen in de sector (o.a. ondernemingsvormen, samenwerkingsverbanden, netwerken, schaalgrootte, financieel beheer en opvolging …)
 • goed bestuur van voorzieningen
 • verschillende statuten van de personen werkzaam in de sector (zelfstandigen, werknemers, zelfstandige onthaalouders, werknemersstatuut onthaalouders, gesubsidieerde contractuelen, flexijobs …)
 • subsidiebeleid (o.a. uitwerken nieuw subsidiesysteem in het kader van de realisatie van het toekomstplan van de Kinderopvang in Vlaanderen) 
 • erkennen, financieren en opvolgen van netwerken in het kader van de realisatie van een geïntegreerd gezins- en jeugdbeleid
 • opvolgen van de Vlaamse intersectorale akkoorden (VIA) en ontwikkelen van voorstellen ter implementatie van de gemaakte afspraken
 • opvolgen van evoluties en trends in de sectoren op basis van indicatoren en monitoringsrapporten, analyseren van de beschikbare informatie en op basis daarvan input geven voor het te ontwikkelen beleid
 • het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het uitbreidingsbeleid

Een greep uit je takenpakket

 • deskundigheid aangaande het thema uitbouwen en actueel houden zodat je alle praktische en theoretische ontwikkelingen rond het thema kan integreren in je eigen werk en het werk van anderen
 • ontwikkeling van nieuwe concepten om het beleid rond de betrokken thema’s mee vorm te geven
 • implementatie van het beleid rond het thema initiëren, aansturen en opvolgen om de beleids- en organisatiedoelstellingen rond het thema te kunnen realiseren
 • inzetten op informatie- en kennisdeling met relevante betrokken collega’s (onder andere klantenbeheer kinderopvang)
 • opvolging project-, stuur- en werkgroepen en ondersteuningstrajecten rond relevante thema’s
 • antwoorden formuleren op concrete vragen rond het thema
 • vertegenwoordigen en verdedigen van de standpunten van de entiteit op interne en externe vergaderingen, werkgroepen …
 • signalen vanuit het werkveld vertalen naar het beleid en vice versa
 • rapporten, artikelen, brochures en andere teksten opstellen om bij te dragen tot beleidsvoorbereiding en -evaluatie
 • ad hoc vragen (bijvoorbeeld parlementaire vragen)

Jouw profiel

 • Je bent medewerker van Opgroeien.
 • Je beschikt over een diploma dat toegang geeft tot niveau A (masterdiploma), bij voorkeur in de richting van TEW, Bestuurskunde, Overheidsmanagement …
 • Inhoudelijke kennis over kinderopvang is een pluspunt.
 • Je hebt sterke analytische vaardigheden, en bent in staat de essentie te capteren van studies, cijfermateriaal, nieuwsbrieven …
 • Je bent sterk in het aanbrengen van structuur, zodat informatie vlot kan worden teruggevonden.
 • Je neemt graag initiatief, onderkent kansen, en gaat uit eigen beweging acties voorstellen.
collega's praten

Loon en voordelen

De meest geschikte kandidaat komt zo vlug mogelijk in dienst, uiterlijk 3 maanden na de kennisgeving.

 • Als je al ingeschaald bent in niveau A, en je bent statutair personeelslid, of een contractueel personeelslid met een onbepaalde duur contract, dan kan je jouw statuut, graad en salaris behouden
 • Als je nog niet ingeschaald ben in niveau A, dan word je contractueel in dienst genomen en word je ingeschaald in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111. 
  Als statutair personeelslid kan je ambtshalve verlof in jouw huidige statuut nemen.
 • Ben je een contractueel personeelslid met een tijdelijk contract, en niet objectief geworven? Dan wordt jouw huidige, tijdelijke contract stopgezet, en werk je onder een nieuw tijdelijk contract. Je wordt ingeschaald in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met bijhorende salarisschaal A111

Waarom Opgroeien

Werk mee aan het realiseren van onze missie: het recht op kansrijk opgroeien realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen. Grijp de kans om je talenten en expertise te benutten en verder te ontplooien. Een job met een belangrijke maatschappelijke meerwaarde waarin je elke dag het verschil kan maken.

Icoon lichtpeer

Bereid je goed voor aan de hand van onze tips. Zo maximaliseer je je kansen.

Hoofdkantoor Opgroeien
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
Route

Diploma

Master

Contract

Onbepaalde duur - Voltijds
Solliciteren kan tot en met 21/05/2024
 • 1
  Stel je kandidaat

  Je kan deelnemen aan de selectieprocedure door ten laatste op dinsdag 21 mei 2024 te solliciteren. Vul je persoonlijke gegevens in, laad je cv én motivatiebrief op. Verstuur op het einde je sollicitatie door te klikken op 'Solliciteren'.

 • 2
  Voorselectie

  Voldoe je aan de gevraagde deelnemingsvoorwaarden? 

  Bij een groot aantal kandidaten zal een voorselectie plaatsvinden waarbij de relevantie van jouw diploma, de relevantie van jouw aangetoonde kennis en werkervaring en jouw motivatie worden beoordeeld. De 3 sterkst scorende kandidaten worden dan uitgenodigd voor de volgende ronde, het selectiegesprek.

 • 3
  Selectiegesprek

  We doen een schriftelijke casus en selectiegesprek met een jury over je motivatie, ervaring en competenties, dit met maximaal 3 kandidaten.

Waar kan ik terecht met vragen?

Vind je geen antwoord op je vraag? Neem dan contact op met contactpersoon bij een vacature of bekijk het overzicht van veelgestelde vragen.

Hoelang duurt het sollicitatieproces?

Je vindt een inschatting van de timing van de selectieprocedure in het selectiereglement bij elke vacature.

Hoe bereid ik me voor op een sollicitatie?

Bereid je goed voor aan de hand van onze sollicitatietips. Zo maximaliseer je je kansen bij je sollicitatie.

Vind je geen antwoord op je vraag?
Neem dan contact op met:
Portret van Nele Smets
Nele Smets
selectieverantwoordelijke
Job alerts in jouw mailbox

Overtuigd van werken voor Opgroeien maar momenteel geen vacature op jouw maat? Schrijf je in voor onze Job Alert en krijg wekelijks alle nieuwe vacatures in jouw mailbox!