Sollicitatietips

Een vacature gezien bij Opgroeien die je aanspreekt? Deze 7 tips helpen je op weg.
Ga snel naar...

1. Bereid je voor

Een goede voorbereiding geeft je rust en zelfvertrouwen.

 • Bekijk het vacaturebericht en het bijhorende selectiereglement aandachtig. Daar haal je alle informatie over de functie, de deelnemingsvoorwaarden en de selectieprocedure uit. Is iets niet duidelijk? Stel je vraag dan zeker aan de selectieverantwoordelijke.
 • De websites en social media van Opgroeien geven je een beter beeld van onze organisatie en de job waarvoor je solliciteert. Denk vooraf goed na over antwoorden op mogelijke vragen.
 • Niet alleen wát je zegt is belangrijk, maar ook hóe je de boodschap overbrengt. Oefen thuis luidop voor de spiegel en bekijk je lichaamshouding.
Deze vragen kan je verwachten in bijna elk sollicitatiegesprek
 • Kan je wat uitleg geven bij je cv? Wat heb je hiervoor zoals gedaan? Wat waren redenen om ander werk te zoeken? Mogelijk zoomen we in op de laatste 10 jaar.
 • Wat was je favoriete job? Welke taken doe je het liefst?
 • Waar ben jij trots op in je loopbaan?
 • Wat spreekt je aan in deze functie?
 • Waarom vertrek je bij je huidige werkgever?
 • Wat trekt je aan in het takenpakket?
 • Wat vind je minder interessant?
 • Wat kan moeilijk zijn in deze job?
 • Wat moet je volgens jou kennen en kunnen voor deze functie? Hoe wil jij je inwerken?&
 • Wat is voor jou belangrijk in de samenwerking met je leidinggevende?
 • Waarin wil je nog groeien? Wat moet je nog leren? Wat zijn zwakke punten?
 • Wat zijn je troeven en sterke punten? Waarom hebben wij jou nodig?
 • Wanneer heb jij stress? Hoe ga je daarmee om?

2. Maak indruk

Blijf jezelf, maar let ook op deze tips voor een goede eerste indruk.

Begroet je interviewers met een glimlach, een stevige handdruk en maak oogcontact. Als je wordt opgehaald bij het onthaal om naar de sollicitatieruimte te gaan, kan je onderweg een praatje houden.

Let op je lichaamstaal tijdens het gesprek: hou je armen niet gekruist, leun niet te ver naar voren of achter, gebruik je handen en leun net wel naar voren als je een punt wil maken.

Probeer je voor ogen te houden dat je gewoon met iemand aan tafel zit en iets gaat vertellen. We zijn op zoek zijn naar een geschikte nieuwe medewerker, niet naar iemand die zichzelf goed kan verkopen.

Antwoord volledig op alle vragen. Neem enkele seconden rust voordat je begint te spreken, dat geeft je een kort moment om je gedachten te ordenen. Kan je niet meteen antwoorden op een vraag, drink dan tussendoor wat water of geef aan dat je daar even moet over nadenken.

3. Daarom wil ik deze job

Motivatie is belangrijk. Zorg voor een goede rode draad. Wat is jouw verhaal? Vul het sollicitatieformulier zo volledig mogelijk in. Zo krijgt de selectieverantwoordelijke bij de cv-screening en voorselectie een goed idee van je motivatie.

Wat wij willen weten:

 • Waarom kies je voor deze functie?
 • Welke taken spreken je aan en waarom?
 • Wat trok je aandacht in de vacature?

Wees concreet en vermijd clichés.

4. Daarom wil ik werken voor Opgroeien

We horen graag waarom je precies voor Opgroeien kiest.

 • Beperk je niet tot algemene uitspraken zoals: "Ik vind jullie aantrekkelijk door de opleidingsmogelijkheden.”
 • Durf specifiek zijn: ”Ik vind de ontwikkeling en het welzijn van kinderen heel belangrijk. Daar wil ik graag aan bijdragen. De missie ‘kansrijk opgroeien’ ligt mij helemaal.”

5. Speel je troeven uit

De meeste vacatures vragen om specifieke kwaliteiten: goed in team kunnen samenwerken, sterke communicatieve vaardigheden hebben, klantvriendelijk zijn, nauwgezet kunnen werken … Bereid je dus goed voor om over jouw kennis, ervaring en vaardigheden te praten. Benoem minimaal drie goede punten over jezelf die relevant zijn voor onze organisatie en de job.

Heb je al kennis en ervaring die nodig of gewenst zijn voor de functie? Goed! Haal er enkele concrete voorbeelden bij die dat aantonen en waarin je goed gereageerd hebt. Het kan ook gaan over dingen die dreigden fout te gaan, waar je hebt op ingespeeld en die goed zijn uitgedraaid. Die voorbeelden mogen ook uit je vrije tijd of verenigingsleven komen.

Bekijk ook de gedragscompetenties in de functiebeschrijving

Vaak komen er tijdens het gesprek vragen waarin naar voorbeelden wordt gepeild, zoals over flexibel zijn.

De vraag is dan niet: “Ben jij flexibel?”, wel om een voorbeeld te geven van wanneer jij je al flexibel hebt opgesteld op het werk. Wat was jouw taak toen? Wat was de situatie? Wat heb jij gedaan? Wat was het resultaat? Hoe zou je het in de toekomst aanpakken? 

6. Geef aan wat jij verwacht

Ons sollicitatieformulier peilt naar je verwachtingen. Dat kan je op twee manieren opvatten en beantwoorden. Het meest volledige antwoord bestaat uit een combinatie van beiden:

 • Wat verwacht je te leren? Dat kan zijn: bijleren over een bepaald onderwerp, een bepaalde handeling onder de knie krijgen, veel contact met kinderen, jongeren en gezinnen …
 • Welke bijdrage verwacht je zelf te kunnen leveren? Welke meerwaarde denk je te kunnen brengen? Misschien word je wel een belangrijke schakel in de administratie van de afdeling door je zorgvuldigheid en gestructureerde manier van werken?

7. Hou het beknopt

Geef bij je sollicitatie alleen informatie die relevant is voor de functie. Som niet al je opleidingen en bijscholingen op, maar beperk je tot de meest recente en relevante. Geef wel concrete voorbeelden als die gevraagd worden.

Een interviewer kan altijd vragen stellen waarop je niet bent voorbereid, om je zo te testen. Blijf ook dan jezelf en ontspannen zodat je een goed antwoord kan geven. Is een vraag niet helemaal duidelijk? Vraag dan om ze anders te formuleren.

Veel succes!