Ontwikkeling LifeTree app

29 november 2023
persoon houdt smartphone in de hand

De LifeTree app is bedoeld voor jongeren ouder dan 12 jaar, als vervolg op de LifeCity app.

De ontwikkeling van de LifeCity app gebeurde op basis van gesprekken met kinderen, jongeren, hun begeleiders en ervaringsdeskundigen uit de jeugdhulp. Daarbij is gepolst naar hun voorkeuren voor de ontwikkeling van een digitale tool. De kinderen en jongeren en hun begeleiders hadden zo een beslissende stem over het opzet van de app. Zo moest deze:

  • een ondersteunende tool worden,
  • helpen om in het hier en nu, op een oplossingsgerichte manier, met kinderen van 6 tot 12 jaar in gesprek te gaan.

De behoefte aan een ondersteunende gesprekstool is echter even groot bij 12+ jongeren. Daarom focust een tweede fase van het FaITH (Faciliterende IT in de Hulpverlening) project nu op de ontwikkeling van een app specifiek voor die doelgroep: de LifeTree app.

Verwachtingen jongeren van de LifeTree app

Schermafbeelding van de Lifetree app

Jongeren ouder dan 12 jaar vormen de grootste groep binnen jeugdhulp, en tegelijk ook de moeilijkste groep om te bereiken voor een persoonlijk gesprek. Hulpverleners zijn daarom steeds op zoek naar manieren om met hen in contact te blijven, ook digitaal.

Uit onderzoek bleek dat jongeren - meer dan de 6 tot 12-jarigen - zelf inspraak willen hebben in hun agenda en een gesprek willen kunnen inplannen over zaken die zij op dat moment belangrijk vinden. Er bestaan al heel wat websites voor deze doelgroep, maar jongeren lopen vaak wat verloren in het aanbod. Dat alles wordt meegenomen in de ontwikkeling van de LifeTree app.

De thema’s die de nieuwe app minimaal moeten bevatten, zijn dezelfde als voor de LifeCity app:

  • plek voor emotieregulatie/captatie,
  • plek om levensverhaal bij te houden,
  • plek om krachten en talenten te bundelen,
  • plek om hulpbronnen bij te houden,
  • een manier om eigen doelen op te stellen.

Dat alles uiteraard met gebruiksvriendelijke schermen die jongeren aanspreken. Er wordt ook een chatfunctie voorzien met de begeleider en/of steunfiguren.

In co-creatie met jongeren

Tijdens de ontwikkeling wordt voortdurend afgetoetst met de jongeren zelf en met belangrijke stakeholders. Iets ontwikkelen, terugkoppelen, eventueel aanpassen en opnieuw terugkoppelen … Zodat de app zeker afgestemd is op de noden van de jongeren en hun stakeholders.

Gebruik van de LifeTree app

Schermafbeelding met foto van hond en tekst ik ga je heel erg missen

De LifeTree app zal vooral op de persoonlijke GSM van de jongere worden gebruikt.

Voor begeleiders wordt daarenboven een ondersteunende website voorzien. Zo kan hij persoonlijkheidsvragen sturen naar zijn jongeren. Naast een overzicht van zijn jongeren met enkele karakteristieken krijgt de begeleider ook melding wanneer hij best zo snel mogelijk een afspraak inplant omdat het niet zo goed gaat met een jongere.

De data uit de LifeCity app zullen ook doorstromen naar de LifeTree app, zodat niets verloren gaat aan belangrijke informatie voor de jongere.

Andere nieuwsberichten