Sterke samenwerking en nieuw digitaal aanbod bij IBO in Wachtebeke

In de IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) van Wachtebeke is er plaats voor de opvang van 60 kinderen voor en na schooltijd. De eerste jaren was de IBO een succesverhaal. Gaandeweg nam het aantal inschrijvingen fors toe en volstond het aanbod niet meer voor alle kinderen in de gemeente. De scholen, de speelpleinwerking en de jeugd- en sportdienst van de gemeente gingen op zoek naar een oplossing. Nathalie van Loo, coördinator van IBO Wachtebeke, vertelt over de samenwerking met partners en het belang van heldere communicatie.

Samenwerken met partners voor goed afgestemd aanbod

Nathalie: “In plaats van het aantal plaatsen van de IBO uit te breiden, kozen we er bewust voor om de doelgroep waarvoor de IBO open staat duidelijk af te bakenen en te begrenzen. We kozen ervoor om jongere kinderen op te vangen: zij zijn reeds vertrouwd met de IBO tijdens het schooljaar. Voor oudere kinderen bestaan er meer andere mogelijkheden. Het blijft uiteraard belangrijk om voor alle leeftijdsgroepen een buitenschools aanbod te hebben. Daarom gingen we in overleg met de scholen, sport- en jeugddienst.”  

We kozen er bewust voor om de doelgroep waarvoor de IBO open staat duidelijk af te bakenen en te begrenzen.

“Tijdens het schooljaar wordt de buitenschoolse opvang beperkt in de meest centraal gelegen school. De naschoolse opvang richt zicht tot kleuters en staat vanaf 17 uur open voor kinderen van de lagere school. De scholen staan zelf in voor de opvang van lagereschoolkinderen in het eerste en het drukste uur na schooltijd. De kleinere wijkscholen zorgen voor opvang voor en na de schooluren. In deze scholen is er enkel op woensdag en op schoolvrije dagen een aanbod van de IBO.” 

“Ook tijdens de zomervakantie geldt er een leeftijdsgrens voor kinderen die in de IBO terechtkunnen. De buitenschoolse opvang is er dan enkel voor kinderen onder de 7 jaar. Andere partners, zoals de speelpleinwerking en private aanbieders, worden ingeschakeld om ook de oudere kinderen een leuke zomer te bezorgen. Het aanbod aan sportkampen werd uitgebreid met extra sportmonitoren om de kinderen die in de namiddag naar het speelplein komen ook in de voormiddag een fijn programma aan te bieden. De samenwerking met verschillende partners is van cruciaal belang om het aanbod goed op elkaar af te stemmen. Zo kunnen we voor alle gezinnen en kinderen een mooi vrijetijdsaanbod bieden in de vakantieperiodes.” 

Informele contacten met partners als grote meerwaarde

Nathalie: “Om een kwaliteitsvol en goed afgestemd opvangaanbod te realiseren, hebben het lokaal bestuur en de partners elkaar écht nodig. Een goede communicatie is essentieel."

“Tijdens de coronacrisis liep dit wat moeilijker. Door het verplichte thuiswerk was er minder informeel contact met de verschillende diensten waardoor we info misten. Die contacten hebben een grote meerwaarde om met elkaar te verbinden. We merken dat de onderlinge afstemming tussen de BOA-partners soms nu nog wat achterophinkt. Zo misten we de kans om reclame te maken voor een ‘uitprobeerdag’ van het speelplein voor kinderen tijdens de zomervakantie, omdat we niet op de hoogte waren. Een gemiste kans, maar we doen ons best om daar verandering in te brengen.” 

“Om een kwaliteitsvol en goed afgestemd opvangaanbod te realiseren, hebben het lokaal bestuur en de partners elkaar écht nodig. ”
Avatar Opgroeien medewerker
Nathalie Van Loo, Coördinator IBO Wachtebeke

Heldere communicatie naar gezinnen, op papier of digitaal?

Nathalie: “Aangezien het opvangaanbod verschilt per leeftijd, georganiseerd door verschillende partners op verschillende locaties, is heldere communicatie naar ouders heel belangrijk.”  

“Vroeger maakten we voor het zomeraanbod een gedrukte brochure, met een overzicht van het opvangaanbod. Deze werd aan alle kinderen bezorgd, en lag ook in de IBO, gemeentehuis, cultuurhuis, Sociaal huis, ... Door corona moesten we het aanbod voor 2020 en 2021 heel flexibel en op maat van contactbubbels bijsturen. Een brochure die al maanden op voorhand af is, is niet het ideale communicatiekanaal. Daarom lanceerden we een digitale kalender op de website van gemeente Wachtebeke, die we ook vandaag nog gebruiken.”

“We merken dat de online kalender niet voor elke doelgroep het geschikte kanaal is. De info in de kalender is soms vrij beknopt. Voor sommige gezinnen is dit een drempel, zeker als ze niet zo goed Nederlands begrijpen. Een papieren brochure, met uitgebreidere info en foto’s, werkt voor sommige ouders toch beter. Het is iets tastbaar dat je samen met een ouder kan bekijken en kan aanduiden wat relevant is.”  

"Een papieren brochure, met uitgebreidere info en foto’s, werkt voor sommige ouders toch beter."

“We nemen deze aandachtspunten mee en evalueren onze communicatie-aanpak dit jaar. Dat is het uitgelezen moment om te bekijken welke kanalen bij bepaalde doelgroepen al dan niet werken. Zo willen we graag tot een goede communicatiemix komen, zowel off- als online.”

Thema's

Communicatie
Samenwerking en groei BOA-aanbod

Leeftijd

Kleuters
Lagere schoolkinderen

Aantal inwoners

< 10.000 inwoners

Periode

Schooljaar
Vakantie
Gerelateerde praktijkvoorbeelden