Hoe verloopt de samenwerking?

Er wordt lokaal samengewerkt met de verschillende actoren in één lokaal samenwerkingsverband. Het lokaal bestuur, organisatoren buitenschoolse opvang, scholen, cultuur-, jeugd- en sportverenigingen, ouders, kinderen, … maken hier deel van uit.

Aan het samenwerkingsverband deelnemen is vrijblijvend en geen vereiste om financiële middelen te ontvangen. Toch is het voor iedereen interessant: zo heb je een stem in de beslissingen, je bereikt ook meer doelgroepen, krijgt meer ademruimte, hebt een beter zicht op middelen, mogelijke infrastructuur die kan worden gedeeld, ... Door de deelname kan je je eigen aanbod ook beter afstemmen op de lokale BOA-visie.

Het lokaal bestuur - of een organisatie die het lokaal bestuur aanstelt - neemt het initiatief om een lokaal samenwerkingsverband op te richten. Het samenwerkingsverband heeft deze vier opdrachten:

  1. advies geven aan het lokaal bestuur
  2. het lokale beleid uitvoeren
  3. operationele doelstellingen ontwikkelen en acties coördineren
  4. Nederlands als verbindende taal in de buitenschoolse opvang en activiteiten stimuleren

Een nieuwe, afzonderlijke structuur oprichten is niet nodig. De samenwerking kan worden ingebed in een bestaande structuur. Zoals een Huis van het Kind, het Lokaal Overleg Kinderopvang, het Lokaal Onderwijsplatform… Of door deze structuur voor BOA uit te breiden.

Ook de stem en blik van ouders en kinderen is van belang, betrek hen dus zeker.

Het overlegorgaan kan uit verschillende niveaus bestaan, want niet elke partner is even sterk betrokken voor elk thema. Zo kan het zijn dat je voor de afstemming van de voor- en naschoolse activiteiten andere partners betrekt dan voor het vakantieaanbod.

Op zoek naar goede tools en methodieken om samen aan de slag te gaan met het decreet? Neem zeker een kijkje in het inspiratiekader.