Artikel

Een positief leefklimaat in residentiële jeugdhulp: Say what?

Wat is het?

Kinderen hebben het recht om veilig en zo gewoon mogelijk op te groeien, ook in de bijzondere setting van de residentiële jeugdhulp. Daarom zijn we het als hulpverleners verplicht na te denken hoe we het leefklimaat in zo’n setting zo kwaliteitsvol mogelijk kunnen organiseren. De aandacht voor het leefklimaat in residentiële jeugdhulp is op zich altijd een belangrijk onderwerp geweest in de pedagogische theorieën van vele pioniers.

Waarom is het belangrijk

Wat hierin belangrijk is, is dat we ernaar streven dat jongeren opgroeien in een veilig klimaat waarin moeilijke momenten in een transparante en evenwaardige dialoog gedeeld en besproken kunnen worden. Positief gaat in deze over ‘ontwikkelingsgericht’. De aandacht voor een positief leefklimaat in een leefgroep is in dat opzicht geen methodiek die je kant en klaar kan implementeren of instrumenteel kan benaderen. Aandacht voor het leefklimaat is een filosofie, een kompas, een basishouding van waaruit je werkt aan een gedeelde visie die ons ten allen tijde in staat moet stellen om samen met jongeren, teams en de organisatie vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid na te denken hoe we een veilige omgeving in die settings kunnen creëren.

Hoe gebruiken

Dit artikel is ook terug te vinden via de link: VIEWZ 2021/3 | Kwetsbare jongeren | VIEWZ (connect-to-viewz.be)

Auteur

Delphine Levrouw, Rudi Roose, Stijn Vandevelde

Jaar van publicatie

2021
Ook interessant