Opvoedings- en Gezinsondersteuning

Uitgangspunten

Belangrijke uitgangspunten van opvoedings- en gezinsondersteuning.

Belangrijke uitgangspunten van opvoedings- en gezinsondersteuning zijn:

  • Laagdrempelige ondersteuning: dit betekent dat er hulp wordt geboden die makkelijk te bereiken is. Verschillende elementen dragen hiertoe bij, bijvoorbeeld gemakkelijk bereikbaar, een vrijwillig toegankelijk aanbod, goedkoop, niet-stigmatiserend contact, cultuursensitief,…
  • Ouders centraal: als ouders centraal staan in je werking, werk je vraaggericht en op maat. Je neemt elke vraag van ouders serieus en houdt rekening met hun behoeften, wensen en noden. Je gaat in dialoog met de ouders op zoek naar een gepast antwoord op hun vraag.
  • Van en voor alle gezinnen: opvoedingsondersteuning wil er voor alle ouders zijn. Voor de ene ouders is dit soms, voor de andere heel vaak. Door gezinnen te laten participeren en meer inspraak te geven in het aanbod en de dienstverlening, kan je de noden beter inventariseren en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen.
  • Vanuit een groeimodel: vanuit een groeimodel werken (empowerment) betekent dat je een attitude aanneemt en acties onderneemt die gericht zijn op het vergroten van de autonomie van ouders.
  • Een positief beleid: het is belangrijk te vertrekken vanuit een positieve visie op opvoeding en opvoedingsondersteuning. Dit betekent tdat de kracht en de mogelijkheden van ouders en kinderen centraal staan. Wie ouders en opvoeders wil ondersteunen bij een positieve opvoeding, moet ook werken aan een positief kind- en gezinsbeleid.
  • Methodisch werken: methodisch werken betekent dat je de vraag van de ouder goed beluistert en analyseert met wat de vraag te maken heeft, je daarna doelen bepaalt en je een strategie of strategieën kiest om dit doel te bereiken.