Diversiteitscommunicatie

Diversiteitsbeleid in je organisatie

Om een goed diversiteitscommunicatiebeleid uit te bouwen, heb je een breed gedragen diversiteitsbeleid nodig. Het volstaat niet dat enkele communicatiemedewerkers doordrongen zijn van het belang. Elke medewerker, van onthaalmedewerker over dienstverlener tot communicatiemedewerker en directie, zijn nodig om de mentaliteit te veranderen.
Ga snel naar...

Meer dan een papieren engagement

Een diversiteitsbeleid is nog te vaak geen prioriteit voor een organisatie. Het is aangewezen om specifieke, realistische en meetbare streefdoelen voorop te stellen, samen met een tijdspad waarin stappen gezet worden. Op die manier kan je objectief meten of de doelen behaald worden, en kan het management ook aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid.

Divers medewerkersbestand

Veel organisaties hebben een voornamelijk wit personeelsbestand. Ook de meeste communicatiediensten zijn zeer homogeen samengesteld, terwijl een kritische massa net nodig is om groepsdenken tegen te gaan. Experts wijzen er al jaren op dat de werkvloer diverser moet worden. Positieve acties om dat te bereiken kunnen daarbij helpen en drempels wegwerken. Een eerste stap is om bij sollicitaties te focussen op talenten van kansengroepen (mensen met migratie-achtergrond, mensen met een beperking, ouderen, LGBT+-mensen, vrouwen ...) Tegelijk moet een organisatie ook aantrekkelijk genoeg zijn voor kansengroepen om te 'durven' solliciteren. Bijkomende acties als opleidingsprogramma's, stageplaatsen, streefcijfers en quota ... zijn aangewezen.

Doorspek je werking met diversiteit

Zorg dat het diversiteitsbeleid vele concrete gezichten krijgt. Dat kan door interne acties, zoals een non-discriminatieclausule, een onderdeel diversiteit in de basisopleiding, vacatureberichten te herbekijken ... Een actie organiseren op de Dag van de Migrant, Werelddag van de culturele diversiteit, Internationale dag tegen rassendiscriminatie ... kan een manier zijn om projecten in de kijker te zetten en aandacht voor het thema levend te houden. Communicatiemedewerkers kunnen het best goed opgeleid en met veel kennis van zaken in hun job staan. Zo kunnen zij gericht advies geven aan andere diensten en medewerkers, bijvoorbeeld over helder schrijven, beeldvorming, toegankelijkheid ...

Wees duidelijk en authentiek

Niet elke medewerker of iedereen die een beroep doet op jouw dienstverlening zal het eens zijn met je visie op diversiteit. Dat kan leiden tot ongepaste uitspraken, reacties op sociale media ... Geef een duidelijk signaal als organisatie dat je dat niet duldt. Door berichten te verwijderen, accounts te blokkeren of een melding te doen van de ongepaste berichten.