Oogtest

Achtergrondinformatie en documentatie

Ga snel naar...

Oogscreener en resultaten

In 2012 startten enkele regio’s van Kind en Gezin met de oogtesten, midden 2013 werden in alle consultatiebureaus van Kind en Gezin de oogtesten afgenomen via een Plusoptix-apparaat. Vanaf 2018 voeren de verpleegkundigen van Kind en Gezin de oogtest uit via een app op hun smartphone (GoCheck Kids© van Gobiquity). De GoCheck Kids-test hanteert andere criteria om afwijkingen vast te stellen dan het Plusoptix-apparaat. Evoluties in de cijfers over de testresultaten voor kinderen geboren in 2015, 2016 en 2017 moeten dus voorzichtig geïnterpreteerd worden. Ze kunnen een mix bevatten van beide toestellen door de overschakeling op een nieuw toestel met aangepaste verwijswaarden.

Bij een afwijkende test worden de ouders verwezen naar de oogarts voor verder onderzoek en indien nodig behandeling. Meer informatie over de oogtest vind je hier.

Berekeningswijze doelbereik oogtest

De data worden weergegeven op basis van het geboortejaar van het kind.

  • Voor Vlaanderen berekenen we het bereik als de verhouding tussen het aantal kinderen uit geboortejaar x dat minstens 1 test kreeg en het totale aantal kinderen uit dat geboortejaar.
  • Voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest kunnen we niet dezelfde berekeningswijze hanteren, omdat heel wat kinderen van wie we de geboorte kennen niet door Kind en Gezin, maar privé of door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) opgevolgd worden. Voor Brussel hanteren we daarom als noemer de kinderen die minstens een huisbezoek of consult van Kind en Gezin kregen.
Nog niet gevonden wat je zocht?
Vraag het aan team Beleidsonderbouwing
Diederik Vancoppenolle, wetenschappelijk adviseur Opgroeien

Het team Beleidsonderbouwing bundelt wetenschappelijk onderzoek en datarapportering en -monitoring. 

Team Beleidsonderbouwing