Buitenschoolse opvang en activiteiten

Aan het Decreet houdende de organisatie van buitenschoolse opvang en de afstemming tussen buitenschoolse activiteiten is lang gesleuteld. Op 3 mei 2019 werd het goedgekeurd in het Vlaams parlement. We vertellen je graag meer over het decreet en de uitvoering ervan op deze webpagina.

Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, draag je bij aan de drie doelstellingen van het decreet:

  • kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten 
  • voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken 
  • bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt.