Buitenschoolse opvang en activiteiten

Elke gemeente heeft een uniek aanbod opvang en vrije tijd. Door lokaal het aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) af te stemmen op de noden van alle kinderen en gezinnen, draag je bij aan de drie doelstellingen van het decreet:

  • kinderen ontplooiingskansen en speelmogelijkheden bieden, inspelen op interesses en talenten 
  • voor ouders: de combinatie werk, opleiding en gezin mogelijk te maken 
  • bijdragen aan een inclusieve samenleving, waarin elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of ondersteuningsbehoeften zich welkom voelt.

In dit korte filmpje zie je wat het decreet kan betekenen voor de 6 jarige Noah en zijn vrienden.