Opgroeien

Kind en Gezin, Jongerenwelzijn en een deel van het aanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vormen samen een nieuw agentschap: Opgroeien.
Het agentschap bundelt de krachten om zo veel mogelijk kansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en hun gezinnen die in Vlaanderen en Brussel opgroeien. Katrien Verhegge, administrateur-generaal, leidt het nieuwe agentschap samen met twee algemeen directeurs: Bruno Vanobbergen en Inge Kinnaer.

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, tot het Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp en de aanpak van jongeren die delicten plegen. Agentschap Opgroeien kiest expliciet voor een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak en de samenwerking met heel wat partners. Zo worden gezinnen maximaal ondersteund.

Katrien VerheggeDeze fusie biedt ongelooflijke kansen om kinderen, jongeren en gezinnen in Vlaanderen vanuit een veel breder verhaal te ondersteunen. Of het nu gaat over een kind dat specifieke zorgen nodig heeft in de kinderopvang, een jongere die niet meer thuis kan opgroeien, een gezin dat informatie wil, … het zal vanuit één agentschap aangeboden worden.

Opgroeien is altijd intens en boeiend. Advies, ondersteuning, begeleiding, opvang of hulp tijdens het opgroeien maakt écht een verschil. Als universeel basisrecht, maar ook als extra duwtje in de rug opdat kinderen, jongeren en gezinnen zich letterlijk en figuurlijk gesteund weten wanneer dat nodig is.