Opgroeien

Opgroeien helpt het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor élk kind en élke jongere in Vlaanderen en Brussel. Met onze eigen dienst- en hulpverlening en samen met partners ondersteunen we kinderen, jongeren en hun gezinnen. Opgroeien erkent, subsidieert en ondersteunt voorzieningen die zorg en hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. We zetten ook vernieuwende projecten op om het aanbod te verbeteren.

De dienstverlening gaat van preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang, Groeipakket, pleegzorg, adoptie, jeugdhulp tot de aanpak van jongeren die delicten plegen.

Waarnemend aministrateur-generaal Bruno Vanobbergen leidt het agentschap samen met algemeen directeur Inge Kinnaer.

Of het nu gaat over een kind dat specifieke zorgen nodig heeft in de kinderopvang, een jongere die niet meer thuis kan opgroeien, een gezin dat informatie wil … Vanuit Opgroeien willen we al die kinderen, jongeren en gezinnen maximaal ondersteunen.