Gewest en Lokaal gezondheidsoverleg (LOGO)

Je kan in het dashboard een keuze maken voor een bepaald geboortejaar en voor een bepaald geografisch gebied (Gewest of lokaal gezondheidsoverleg, LOGO). Je kan doorklikken naar aparte pagina’s om de evolutie voor verschillende jaren te zien en om de cijfers te bekijken per deelgroep (origine moeder Belg of niet-Belg, kansarm of niet kansarm).

Volgende zaken zijn belangrijk in functie van een correcte interpretatie van cijfers en evoluties:

 • Als er voor een kind geen vaccinatie geregistreerd staat in Vaccinnet, dan kan het ook zijn dat de vaccinator dit niet registreerde of dat het kind gevaccineerd werd door vaccinatoren die niet registreren in Vaccinnet (bv. door het Office de la Naissance et de l’Enfance, ONE). We mogen dus niet zo maar concluderen dat de kinderen niet gevaccineerd zijn. Daarom spreken we van een groep kinderen die niet gevaccineerd is of voor wie de vaccinatie niet (juist) geregistreerd werd in Vaccinnet. 
 • De cijfers over de vaccinaties in het eerste levensjaar houden rekening met de geldigheid van de toediening. Niet alle vaccins worden geldig toegediend en niet voor alle externe vaccinaties kan de geldigheid afgeleid worden. De vaccinatiecijfers moeten daarom eerder beschouwd worden als ‘minstens x % werd gevaccineerd’.

De cijfers over het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd is of waarvoor de vaccinatie niet geregistreerd werd, mogen dus echt niet verengd worden tot het aandeel kinderen dat niet gevaccineerd werd.

Berekeningswijze

 • We berekenen cijfers voor kinderen die in Vlaanderen of Brussel geboren zijn en op 31 december van het betrokken jaar nog wonen in het betreffende gebied (gewest of LOGO).
 • Sinds 2020 hebben we dankzij een koppeling met domiciliegegevens van het Rijksregister meer nauwkeurige cijfers over de woonplaats van de kinderen. 
 • Voor de cijfers over het tweede levensjaar keken we naar alle kinderen die na een leeftijd van 345 dagen het betrokken vaccin toegediend kregen.
 • Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.
 • Naast het opladen van de cijfers voor het meest recente jaar, worden ook de cijfers van de 2 voorgaande jaren telkens vernieuwd. Dit heeft als gevolg dat:
  • wijzigingen in de registraties (bv. rechtzetten van foutieve registraties) meegenomen worden, waardoor de jaarcijfers kunnen verschillen van cijfers die eerder verspreid werden (bv. via Het Kind in Vlaanderen);
  • het ergens logisch is dat de vaccinatiecijfers voor het meest recente jaar lager liggen dan die van voorgaande geboortejaren.