Vaccinaties

Eén van de Vlaamse Gezondheidsdoelstellingen is om tegen 2020 voor kinderen voor elk van de vaccinatiemomenten de vaccinatiegraad te bereiken die nodig is voor het garanderen van groepsimmuniteit.

Op deze pagina’s vind je cijfers die aangeven hoeveel baby’s en peuters gevaccineerd zijn. Die vaccinatiegraad kan je berekenen op basis van onderzoek bij een steekproef kinderen (vaccinatiegraadstudie), maar ook informatie uit registratiesystemen kan benut worden om daar een indicatie van te krijgen.

Uit de Vaccinatiegraadstudie (2016), een steekproefonderzoek uitgevoerd in opdracht van het agentschap Zorg en Gezondheid, weten we dat jonge kinderen in het Vlaamse Gewest in zeer hoge mate gevaccineerd zijn tegen de belangrijkste vaccineerbare infectieziekten. De vaccinatiegraad bij jonge kinderen in het Vlaamse Gewest ligt voor alle basisvaccins ruim boven de 90%.

Op de pagina’s voor dit thema schetsen we cijfers op basis van de registratiesystemen van Kind en Gezin en Zorg en Gezondheid. Kind en Gezin heeft - dankzij samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - een dashboard gebouwd waarin per vaccin(dosis) getoond wordt bij hoeveel % van de kinderen een vaccin geregistreerd werd (hetzij door Kind en Gezin, hetzij door andere vaccinatoren zoals geregistreerd in Vaccinnet, het bestel- en distributiesysteem voor vaccins). We tonen ook hoeveel kinderen alle vaccinaties via Kind en Gezin krijgen.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het aandeel kinderen waarvan de vaccinatie geregistreerd werd. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit, type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, doelbereik oog-en gehoorscreening, aandeel gevaccineerde kinderen).

Je vindt zowel zowel cijfers op niveau van het Gewest, als cijfers voor elke gemeente. Voor het Brussels Gewest tonen we enkel cijfers voor kinderen die minstens 1 huisbezoek of consult kregen van Kind en Gezin en die niet opgevolgd werden door het ONE.

Vaccinatierapporten

Deze rapporten beschrijven de toediening van vaccins op de consultatiebureaus en in de kinderdagverblijven. Er wordt ook ingegaan op de mate van opvolging van de aanbevolen vaccinatieleeftijd, met speciale aandacht voor kinderen uit een kansarm gezin en allochtonen.