Vlaanderen en Brussel

Aantal opvanglocaties

Een kinderopvanglocatie is een vestigingsplaats waar opvang van baby’s en peuters wordt georganiseerd. Er zijn 3 opvangsoorten:

 • locaties gezinsopvang (onthaalouders)
 • locaties groepsopvang (kinderdagverblijf)
 • locaties samenwerkende onthaalouders

Wat is opgenomen in de cijfers?

 • Vergunde opvanglocaties die enkel baby's en peuters opvangen
 • Vergunde opvanglocaties die zowel baby’s en peuters als schoolkinderen opvangen

Wat is niet opgenomen in de cijfers?

 • Opvanglocaties die alleen schoolkinderen opvangen: bekijk de cijfers over opvang van schoolkinderen

Welke cijfers kan je bekijken? 

 • Er zijn cijfers volgens inkomenstarief of per opvangsoort: gezinsopvang, groepsopvang, samenwerking (samenwerkende onthaalouders). 
 • De cijfers gaan over de situatie op 31 december van een jaar. Wanneer je een ander jaar aankruist, passen de cijfers zich automatisch aan. 
 • Als je met de cursor over de staafgrafieken beweegt, zie je de procentuele verdeling en het totaal aantal locaties. 

Volgens inkomenstarief

 

Per opvangsoort

Meer cijfers

 • Aantal locaties in een bepaalde gemeente, zorgregio of provincie 
   
 • Cijfers voor april 2014 (start decreet kinderopvang)
 • Deze oude gemeentelijke rapporten bevatten cijfers tot einde 2017, wegens een verandering van software bij de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Aantal opvangplaatsen

Het aantal opvangplaatsen in opvanglocaties voor baby’s en peuters is het aantal plaatsen in opvanglocaties die vergund zijn en waar al kinderen opgevangen worden. 

Wat is opgenomen in de cijfers?

 • Voor groepsopvang en voor zelfstandige gezinsopvang (de vroegere zelfstandige onthaalouders): het aantal plaatsen vermeld op de vergunning.
 • Voor aangesloten gezinsopvang en groepsopvang door samenwerkende onthaalouders (de vroegere aangesloten onthaalouders): het aantal gesubsidieerde plaatsen. 
 • Plaatsen in opvanglocaties die baby’s en peuters samen met schoolkinderen opvangen.

Wat is niet opgenomen in de cijfers?

De plaatsen bij opvanglocaties die alleen schoolkinderen opvangen, zijn niet in de cijfers opgenomen. Meer weten over cijfers van schoolkinderen.  

Welke cijfers kan je bekijken?

 • Je kan het aantal plaatsen voor meerdere jaren bekijken volgens inkomenstarief (IKT), volgens evolutie plaatsen IKT, Niet-IKT, volgens opvangsoort en volgens subsidietrap. 
 • De cijfers gaan over de situatie op 31 december van een jaar. 
 • Wanneer je een ander jaar aankruist, passen de cijfers zich automatisch aan. Als je met de cursor over de staafgrafieken beweegt, zie je de procentuele verdeling en het totaal aantal locaties. 

Volgens inkomenstarief

Per opvangsoort

Evolutie plaatsen IKT - Niet-IKT

Volgens subsidietrap

Het totaal aantal plaatsen uit deze grafiek kan verschillen van de totalen uit de andere grafieken (plaatsen baby’s en peuters). Dat komt omdat een subsidiegroep betrekking heeft op alle vergunde opvang (opvang van baby’s en peuters én opvang bij locaties die enkel schoolkinderen opvangen).

Meer cijfers

 • Aantal plaatsen in een bepaalde gemeente, zorgregio en provincie  
   
 • Cijfers voor april 2014 (start decreet kinderopvang)
 • Deze oude gemeentelijke rapporten bevatten cijfers tot einde 2017, wegens een verandering van software bij de studiedienst van de Vlaamse Regering.

Gebruik kinderopvang

Eén opvangplaats kan door meerdere kinderen gebruikt worden. 

Kind en Gezin registreert hoeveel kinderen tijdens een bepaalde periode minstens 1 keer aanwezig waren in de opvanglocatie. Het gebruik van formele vergunde opvang is de verhouding tussen het aantal aanwezige kinderen en het aantal kinderen tussen 0 en 3 jaar. 

 • Van 2006 tot en met 2014 werd er geteld tijdens de eerste week van februari.
 • In 2015 was er geen telling van het aantal aanwezige kinderen. 
 • Vanaf 2016 wordt er geteld tijdens de hele maand september. 

Let op:

 • Omdat de registratiemethode in 2016 verbeterd werd, kan je de cijfers vanaf 2016 niet meer vergelijken met het verleden. We geven daarom enkel de cijfers over het gebruik vanaf 2016, per provincie en per geboortejaar van de kinderen.
 • Bij de berekeningen van 2018 stelden we vast dat we in 2016 en 2017 verkeerdelijk kinderen van 36 maanden meegeteld hebben in de populatie (noemer), zodat de gebruikscijfers voor die jaren iets onderschat werden. Voor 2018 tellen enkel de kinderen met leeftijd van 2 tot en met 35 maanden in de noemer. Het verschil tussen de cijfers van 2017 en 2018 mag dus niet alleen als een toename van het gebruik geïnterpreteerd worden.
 • Vanaf 2019 hebben we meer details over de leeftijd van de opgevangen kinderen.

Per provincie

Per leeftijd vanaf 2019 (pagina 1) – Per geboortejaar tot en met 2018 (pagina 2)