Rapporten

Rapport voorrangsregels kinderopvang (2021)

De voorrangsregels in de kinderopvang en de toepassing ervan worden tegen het licht gehouden.

 

Het gebruik van en de behoefte aan kinderopvang voor baby's en peuters jonger dan 3 jaar in het Vlaamse Gewest (juli 2019)

Kind en Gezin laat periodiek bij een ruime steekproef van gezinnen met kinderen jonger dan 3 jaar nagaan of ze al dan niet opvang gebruiken en waarom.

 

MEMOQ

MeMoQ is een uniform systeem om de pedagogische kwaliteit in de hele kinderopvang te meten, te monitoren en te bevorderen.

 

Het Europese raamwerk voor kwaliteit (2014)

Overheden en experts uit 25 Europese lidstaten ontwikkelden een Europees kwaliteitsraamwerk voor ECEC (Early Childhood Education and Care).

 

Study on the effective use of early childhood education and care in preventing early school leaving (2014)

Een rapport van de Europese Commissie over hoe kinderopvang mee kan helpen voorkomen dat jongeren vroeg de school verlaten.

 

Inclusieve opvang

In 2018 werd het beleid en de praktijk op vlak van inclusieve kinderopvang in kaart gebracht. Zowel de ervaringen en noden van de vraagzijde (ouders) als aan de aanbodszijde (kinderopvang) werden onderzocht.

 

Op zoek naar een ander rapport of onderzoek? Neem contact met de Kind en Gezin-Lijn.