Kinderopvang baby's en peuters

De cijfers gaan over formele kinderopvang: opvang van baby's en peuters die beroepsmatig en tegen betaling gebeurt. Deze opvang heeft een vergunning nodig is. Ze kan ook schoolkinderen opvangen.

Je kan de cijfers op verschillende niveaus bekijken: 

Vlaams, Brussels en provinciaal niveau: je kan provincies vergelijken en verschillende jaren bekijken.

Gemeente: Je krijgt een dashboard met kerncijfers voor de geselecteerde gemeente, zorgregio, provincie of Gewest. Voorlopig zijn er enkel cijfers over het meest recente kwartaal. 

Op elk niveau kan je de cijfers over plaatsen en locaties bekijken volgens inkomenstarief, per opvangsoort en per subsidietrap:

 • volgens inkomenstarief: prijs op basis van het inkomen van ouders 
  • locaties of plaatsen met inkomenstarief 
  • locaties of plaatsen zonder inkomenstarief 
 • per subsidietrap
  • trap 0: geen subsidie
  • trap 1: basissubsidie
  • trap 2: subsidie inkomenstarief, dus met een prijs volgens het inkomen 
  • trap 3: plussubsidie: 
   • prijs volgens inkomen, ondersteuning van en voorrang aan kwetsbare gezinnen
  • meer weten over het subsidiesysteem
 • per opvangsoort: 
  • gezinsopvang, groepsopvang en samenwerkende onthaalouders (groepsopvang)
  • zie tabel hieronder voor info over de verschillen

 

Raadpleeg de rapporten over de kinderopvang van baby's en peuters.

Gezinsopvang (onthaalouder)

Groepsopvang
(kinderdagverblijf en samenwerkende onthaalouders)

Kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider

Grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders.

Meestal in de eigen woning van de kinderbegeleider. Soms op een andere locatie, bv. een schoolgebouw.

In een gebouw of ruimte die enkel bestemd is voor kinderopvang.

Streefdoel: gemiddeld 4 kinderen in de opvang, op piekmomenten soms meer. Nooit meer dan 8.

Minimaal 9 kinderen tegelijk aanwezig.

Leefgroepen van maximaal 18 kinderen

Meestal 1 kinderbegeleider (onthaalouder), soms 2.
Vanaf 9 kinderen (met 2 of 3 kinderbegeleiders) spreken we van samenwerkende onthaalouders. Zij vallen onder groepsopvang.

1 kinderbegeleider: maximaal 8 kinderen.

Vanaf 2 kinderbegeleiders: maximaal 9 kinderen per begeleider