Leeftijd van de moeder bij de geboorte

Als we de leeftijd van de moeder vanuit kindperspectief weergeven, dan zien we dat in 2020 71,8% van de kinderen bij geboorte een moeder heeft tussen 25 en 35 jaar. 1% van de in 2019 geboren kinderen heeft een moeder jonger dan 20 jaar, 3,3% van de kinderen heeft een moeder ouder dan 40 jaar.