Geboorte

Via de contacten met kraamklinieken en gezinnen beschikt Kind en Gezin op kindniveau over een databank van gegevens. Zo kan Kind en Gezin niet alleen een geboortecijfer communiceren, maar kunnen we ook cijfers meegeven over de pariteit van de kinderen en de leeftijd van de moeders bij bevalling. Op deze pagina nemen we een aantal grafieken op over deze data, waarbij je vaak een keuze kan maken over het jaar en/of de provincie waarover je gegevens wil zien.

De geboortecijfers komen uitgebreid aan bod in onze publicatie Het Kind in Vlaanderen in het hoofdstuk over de Kinderbevolking.

Jaarrapport perinatale activiteiten in Vlaanderen (SPE)

Jaarlijks publiceert het Studiecentrum Perinatale Epidemiologie (SPE) een jaarrapport perinatale activiteiten in Vlaanderen. Hierin wordt naast tal van gegevens over zwangerschap en geboorte, ook de (evolutie in) perinatale sterfte becijfert, met een onderscheid naar onder meer geboortegewicht en tijdstip van overlijden.