Kinderopvang en Opgroeien

Wat doet Opgroeien voor kinderopvang?

Kinderopvang is onmisbaar voor vele gezinnen. De overheid, de opvang en de lokale besturen zorgen ervoor dat er voldoende, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang is.

Wat doet Opgroeien voor ouders? 

Wat doet Opgroeien voor de opvang? 

  • Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een vergunning voor kinderopvang van Opgroeien.  
  • Wie aan de voorwaarden voldoet, krijgt een kwaliteitslabel kleuteropvang van Opgroeien  
  • Als de opvang niet (meer voldoet) aan de voorwaarden: handhaving opstarten of verderzetten 
  • De opvang subsidiëren 
  • De opvang of starters informeren en de weg wijzen naar ondersteuning 
  • Projecten opzetten om de opvang te vernieuwen en verbeteren 

Wat doet Opgroeien voor je gemeente? 

 Opgroeien informeert en ondersteunt de gemeentes. Zo speelt Opgroeien een belangrijke rol op lokaal niveau door: 

  • na te gaan of er voldoende en kwalitatieve opvanginitiatieven zijn. 
  • lokale loketten kinderopvang en Huizen van het Kind te ondersteunen die jou helpen om opvang te vinden. 

Wat doet Opgroeien niet?

  • Opgroeien organiseert zelf geen opvang. Kinderopvang en buitenschoolse opvangactiviteiten worden door externe organisaties of personen georganiseerd. Zij zijn eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang. 
  • De inspecties van de opvang gebeuren door Zorginspectie. Opgroeien krijgt de verslagen van Zorginspectie.