Lokale cijfers

Dit dashboard bevat alle cijfergegevens, zowel van de kinderen als van de gezinnen met een Groeipakket, en dit op provinciaal en gemeentelijk niveau.  Je vindt 4 pagina’s op kindniveau en 4 op gezinsniveau.

Beide delen zijn op dezelfde wijze opgebouwd:  

  • pagina 1: hier kan je een bepaalde gemeente of provincie afzonderlijk selecteren om zo de resultaten voor die gemeente of provincie weer te geven.   

  • pagina 2 vergelijkt de cijfers voor de geselecteerde gemeente of provincie met de totalen voor Vlaanderen.   

  • pagina 3 geeft een overzicht van de cijfers per provincie.   

  • pagina 4 illustreert visueel op de kaart van Vlaanderen het aandeel kinderen of gezinnen met een sociale toeslag ten opzichte van alle kinderen met een Groeipakket in de gemeente. Ontdek de cijfers van jouw stad of gemeente.