Gehoor

Kind en gezin gebruikt een geavanceerde gehoortest om aangeboren gehoorstoornissen al tijdens de eerste levensweken (tussen 2 en 4 levensweken) op te sporen. Door een snelle behandeling en begeleiding zijn er op deze manier minder negatieve gevolgen voor de taal- en spraakontwikkeling. Bij een afwijkende test wordt er verwezen naar een gespecialiseerd diagnostisch referentiecentrum.

Kind en Gezin registreert voor alle kinderen die klant zijn bij Kind en Gezin de afname van deze test alsook de resultaten. Deze data (bereik, resultaten…) worden ontsloten tot op provincieniveau en worden waar nuttig weergegeven voor enkele relevante profielkenmerken van het kind.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het bereik van de gehoorscreening. Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit, type voeding) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, bereik gehoor- en oogscreening, aandeel gevaccineerde kinderen).

De test is pijnloos, veilig, gratis en uiterst betrouwbaar. We nemen in het ideaal scenario de test af in de eerste 21 levensdagen van het kind. Meer informatie over de gehoortest op de website van Kind en Gezin.

Rapport

In de rapporten gehoorscreening vind je een verslag van de afname van de gehoortest: doelgroepbereik, testverloop en testresultaten.