Vlaams, Brussels en provinciaal niveau

Startvoeding op 24 uur

Startvoeding op 24 uur is het type voeding dat gegeven wordt bij start. Het type voeding kan uitsluitend borstvoeding, borstvoeding maar niet uitsluitend of geen borstvoeding zijn. Deze data worden ontsloten tot op provincieniveau.
De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied. 

In onderstaande grafiek wordt de evolutie overheen de jaren getoond van de startvoeding op 24 uur.

Voeding op dag 6

Voeding op dag 6 is het type voeding dat het kindje krijgt op zijn 6de levensdag. Het type voeding kan uitsluitend borstvoeding, borstvoeding maar niet uitsluitend of geen borstvoeding zijn. Deze data worden ontsloten tot op provincieniveau.
De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied

In onderstaande grafiek wordt de evolutie overheen de jaren getoond van de voeding op dag 6.

Voeding dag 6 naar kenmerken van de kinderen

Voeding op dag 6 is het type voeding dat het kindje krijgt op zijn 6de levensdag. Het type voeding kan uitsluitend borstvoeding, borstvoeding maar niet uitsluitend of geen borstvoeding zijn. 

Dit voedingstype wordt weergegeven naar een aantal kenmerken van de kinderen:

  • Rangorde: dit is de geboorterang van het kind in het gezin;  een eerstgeborene of een volgend kind. 
  • Prematuriteit: We spreken over vroeggeboorte of prematuriteit als de geboorte zich aandient voordat 37 volledige zwangerschapsweken werden bereikt.
  • Kansengroep: We maken een onderscheid naargelang de origine (=geboortenationaliteit) van de moeder van het kind (Belg of niet Belg) en naargelang het kind in kansarmoede opgroeit of niet. We vergelijken dus niet-kansarme Belgische kinderen met kansarme Belgische kinderen en met kinderen met een niet-Belgische moeder (zowel kansarme als niet-kansarme).  

Deze data worden ontsloten tot op provincieniveau.
De grafieken zijn dynamisch, dat wil zeggen dat de cijfers zich aanpassen aan de keuze die je maakt qua jaar en geografisch gebied