Cijfers op maat

Cijfers op maat over borstvoeding (per provincie)

Kind en Gezin registreert en berekent de cijfers over voeding voor bepaalde leeftijdsmomenten (24 uur, dag 6 en 6 maanden) en geeft de cijfers ook weer volgens de kenmerken van het kind en het gezin. In dit dashboard kan je de cijfers vinden per provincie voor elk van de 3 vaste leeftijdsmomenten waarop we de voeding registreren.

De cijfers passen zich aan de keuze die je maakt qua jaar, geografisch gebied en leeftijdsmoment. Kinderen waarvoor de voeding voor een bepaalde leeftijd niet werd geregistreerd, worden niet meegerekend bij de berekening voor dat leeftijdsmoment.

Opgelet: De cijfers over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest mogen niet als populatiegegevens beschouwd worden, aangezien ze enkel gaan over deel van de populatie, namelijk de klanten van Kind en Gezin. 

Cijfers per gemeente over borstvoeding op 24 uur en op dag 6

Per gemeente verspreiden we cijfers over de voeding in de eerste 24 uur en op dag 6. We splitsen de cijfers niet verder op naar kenmerken. De cijfers over borstvoeding worden opgenomen in het lokale dashboard gezondheid.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het type voeding die borelingen krijgen op 2 tijdstippen (op 24 uur en op dag 6). Je kan er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (zoals prematuriteit, BMI) of over de opvolging ervan door Kind en Gezin (doelbereik oog- en gehoorscreening).