Borst-en flesvoeding

Kind en Gezin registreert en berekent de cijfers over voeding op bepaalde tijdsmomenten.

In december 2019 paste Kind en Gezin zijn definitie aan om beter aan te sluiten op de strikte definitie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en spreken we niet meer van uitsluitend borstvoeding als het kindje ook water of eenmalige kunstvoeding krijgt. Wanneer een kind naast moedermelk kunstvoeding, water of andere voedingsmiddelen krijgt, spreken we van niet uitsluitend borstvoeding. Als er geen borstvoeding meer gegeven wordt, spreken we over geen borstvoeding. De cijfers op basis van registraties voor 1 december 2019 werden niet herberekend, maar worden wel weergegeven volgens de nieuwe benamingen. Bij de interpretatie van de evoluties moet er mogelijks wel rekening mee gehouden worden.

Kinderen waarvoor de voeding op een bepaald tijdstip niet werd ingevuld, worden buiten beschouwing gelaten bij de berekening voor dat tijdstip. Het aandeel ontbrekende waarden voor voeding op 24 uur en dag 6 ligt in 2020 respectievelijk op 1,1% en 2%. Bovendien gaan de data over alle kinderen waarover wij iets weten, ongeacht of ze klant zijn binnen de dienstverlening van Kind en Gezin.

Deze data worden ontsloten tot op provincieniveau en worden gekruist met relevante kindkenmerken.

Bij de lokale cijfers over gezondheid kan je gegevens voor een gemeente naar keuze opvragen over het type voeding dat borelingen krijgen op 2 tijdstippen (op 24u en op dag 6). Je zal er voor de geselecteerde gemeente ook andere cijfers vinden over de gezondheid van jonge kinderen (prematuriteit) of over de opvolging er van door de overheid (BMI, doelbereik oog- en gehoorscreening, aandeel kinderen dat gevaccineerd is).

De cijfers over borstvoeding komen ook uitgebreid aan bod in onze publicatie Het kind in Vlaanderen, in het hoofdstuk Gezond en veilig ontwikkelen.