BMI

Banner - BMI

Kind en Gezin kan van alle kinderen die gemeten en gewogen worden op de leeftijd van 2 jaar een body mass index (BMI) berekenen. Deze BMI is het gewicht (in kilogram) gedeeld door de lengte (in meter) in het kwadraat.

Om de cijfers goed te kunnen interpreteren, geven we volgende belangrijke zaken mee:

  • Een hoge BMI-waarde verwijst naar een relatief hoge lichaamsmassa t.o.v.  gestalte, ongeacht de samenstelling van die hoge lichaamsmassa. Hoge BMI-waarden mogen we dus niet automatisch problematiseren in termen van overtollig vet.
  • Als een kind een normaal gewicht heeft, is dat niet noodzakelijk een gezond gewicht. Een gezond gewicht is een gewicht dat samengaat met een gezonde levensstijl. Een gezond gewicht kan mogelijk wat buiten de grenzen gaan van wat als ‘normaal’ wordt beschreven en daar tegenover kan een normaal gewicht ook samengaan met een ongezonde leefstijl. De cijfers moeten dus met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden.
  • Bij kinderen liggen de grenswaarden anders dan bij volwassenen. De keuze voor grenswaarden is niet zonder gevolg, want het bepaalt het aantal kinderen met een ‘normale’ en ‘afwijkende’ BMI. Op advies van onderzoekers hanteert Kind en Gezin voor overgewicht en obesitas de grenswaarden van de International Obesity Task Force (IOTF) en voor laag gewicht steunen we op de groeistandaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie.
  • Door het verschil in lichaamsbouw verschillen de grenswaarden volgens geslacht.
  • Op Vlaams en provinciaal niveau rapporteren we op het jaar waarin het kind 2 jaar werd (registratiejaar), de lokale cijfers geven we weer per geboortejaar zoals de andere gegevens in dat dashboard.
  • We geven de cijfers weer voor de kinderen die in Vlaanderen woonden, ongeacht waar ze geboren zijn.
  • Om de validiteit van de cijfers te bewaken, nemen we in onze berekeningen enkel die kinderen mee die in een interval van 2 maanden rond het tweede levensjaar op consult kwamen. Voor kinderen geboren in 2018 hebben we daardoor slechts BMI-waarden voor 51,3% van de kinderen. Door de coronacrisis werden er in 2020 heel wat minder kinderen gemeten en gewogen op de leeftijd van 24 maanden. In 2019 hadden we nog gegevens over 63,9% van de geboortecohorte 2017, in 2021 waren de data nog vollediger (64,7%).
  • Omwille van afrondingsverschillen kunnen de cijfers in de dashboards licht afwijken van de cijfers in andere publicaties.

Gedetailleerde cijfers

Opgroeien publiceert een nieuw rapport met gedetailleerde cijfers over de BMI (Body Mass Index) van kinderen tussen 2 en 14 jaar in Vlaanderen. Dit uniek rapport kwam tot stand dankzij de nauwe samenwerking van de Vlaamse agentschappen Opgroeien en Zorg en Gezondheid. Basis zijn de meetgegevens van tienduizenden kinderen, verzameld via de lokale teams van Kind en Gezin en de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).