Zorggarantie jonge kind

Als professional kan je te maken krijgen met situaties waarbij je je erg veel zorgen maakt over ongeboren of heel jonge kinderen. Dit soms in die mate dat je je afvraagt of het nog voldoende veilig is voor een jong kind om in de thuissituatie te verblijven. Opgroeien wil ook voor deze kinderen het recht op kansrijk opgroeien realiseren.

Met zorggarantie bij (dreigende) uithuisplaatsing van een jong kind willen we in de meest precaire situaties toch die kansrijke vroege ontwikkeling maximaal ondersteunen. Zo willen we onmiddellijk voorzien in kwaliteitsvolle en duurzame oplossingen voor het kind.

Het belang van het kind vormt de leidraad voor het uitdenken van een zo gepast mogelijke oplossing. Dit vanuit een partnerschap tussen alle betrokken actoren. Van bij aanvang wordt ook sterk ingezet op het informeel netwerk van het kind.