• Wervingsreserve voor begeleider in de gemeenschapsinstellingen

  Solliciteren tot en met 03/05/2020

  Jeugdhulp waakt over de ontplooiingskansen van jongeren in een moeilijke situatie door te zorgen voor deskundige hulpverlening. Daarbij neemt het agentschap ook verantwoordelijkheid voor de context door het helpen voorkomen van problematische leefsituaties (preventie) en door het herstellen van breuken met de context en in het maatschappelijke evenwicht (nazorg).

  De doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren voor wie de maatschappelijke integratie en participatie in het gedrang komt, personen die onderworpen zijn aan maatregelen t.a.v. minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en ouders, opvoedingsverantwoordelijken en betrokken anderen.

  De afdeling Gemeenschapsinstellingen bestaat uit een centrale administratie in Brussel en buitendiensten verspreid over Vlaanderen. De Gemeenschapsinstellingen zorgen voor de opvang, oriëntatie, observatie, opvoeding en begeleiding van jongeren tot de leeftijd van 20 jaar die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd, en van minderjarigen die zich in een time-out bevinden.

  Herken je jezelf in deze opdracht? Wil je nu of later de stap als begeleider zetten? Behaal je binnenkort je diploma en zie je een job als begeleider zitten? Stel je dan zeker kandidaat!

  Wij leggen een wervingsreserve aan voor de duur van 2 jaar, verlengbaar met 2 jaar. Deze wervingsreserve zal gebruikt worden voor begeleiders in zowel De Kempen (Mol), De Zande (Ruiselede, Beernem, Wingene), De Grubbe (Kortenberg) als De Wijngaard (Tongeren).

   

   

 • Verpleegkundige lokaal team Antwerpen Grootstad

  Permanente vacature

  Zin om je verpleegkundige skills in te zetten in een boeiende en uitdagende omgeving?
  Kind en Gezin zoekt verpleegkundigen voor de lokale teams van Antwerpen Grootstad.

 • Verpleegkundige lokaal team Brussel

  Permanente vacature

  Zin om je verpleegkundige skills in te zetten in een boeiende en uitdagende omgeving?
  Kind en Gezin zoekt verpleegkundigen om de lokale teams Brussel-Zuid en Brussel-Noord te versterken.

 • Medewerker financiën (80%)

  Interne vacature
  Solliciteren tot en met 17/04/2020

  Adoptie zoekt binnen Opgroeien regie een collega voor de functie van medewerker financiën!

 • Administratief medewerker Antwerpen Centrum en Antwerpen Noord

  Interne vacature
  Solliciteren tot en met 13/04/2020

  Team Antwerpen Centrum en Antwerpen Noord zoeken een administratief medewerker om hun teams te ondersteunen.

  Ben jij een administratieve duizendpoot die vlot overweg kan met de meest courante informaticatoepassingen?
  Dan is deze functie iets voor jou!

  Je verleent administratieve ondersteuning aan twee lokale teams, met als doel bij te dragen tot een vlotte, efficiënte werking.

  Het betreft een interne vacature.

 • Verpleegkundige lokaal team Neteland

  Interne vacature
  Solliciteren tot en met 12/04/2020

  We zoeken voor ons lokaal team Neteland naar een vaste versterking met een verpleegkundige naar aanleiding van de pensionering van een collega. We zoeken bij voorkeur een voltijdse versterking, maar kunnen wel overleggen over je werkfractie.
  Wij zijn een groot team van 22 collega’s, met een relatief uitgestrekte werkgebied. We zijn een gezellige en goede mix van jonge en ervaren collega’s.

 • Sociaal Werker lokaal team Dender

  Interne vacature
  Solliciteren tot en met 14/04/2020

  Lokaal team Dender is op zoek naar een sociaal werker (0,8 VTE) om hun team te versterken. Ze doen hiervoor een oproep naar interne medewerkers van Kind en Gezin.

  De sociaal werker zet in op het versterken van de maatschappelijke participatie van kinderen en gezinnen met als doel rechten te waarborgen en het wegwerken van de sociale ongelijkheid.
  Hij/zij draagt bij tot betere kansen voor kinderen.
  Hij/zij heeft daarbij bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare gezinnen.

                                                                                  

 • Regioverantwoordelijke OSD

  Solliciteren tot en met 04/05/2020

  Opgroeien is een Intern Verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Het beleidsdomein gaat voor welzijn en gezondheid als sleutel voor levenskwaliteit van jong tot oud in Vlaanderen en Brussel.
  Opgroeien heeft als missie om het recht op kansrijk opgroeien te realiseren voor alle kinderen, jongeren en hun gezin van -9 maanden tot 25 jaar in Vlaanderen en Brussel.

  De afdeling OSD wil vanuit haar specifiek mandaat tot het uiterste gaan om samen met kinderen, jongeren, ouders en opvoedingsverantwoordelijken, samen met hun netwerk en al dan niet professionele hulp, mee hoop te creëren voor de toekomst opdat kinderen en jongeren veilig en omringd zouden kunnen opgroeien.
  Om deze visie mede te realiseren koos de afdeling er medio 2015 voor om het krachtgericht en oplossingsgericht werken en specifiek Signs Of Safety te implementeren binnen haar werking.

 • Administratief medewerker lokaal team Gent en Meetjesland

  Interne vacature
  Solliciteren tot en met 20/04/2020

  Kind en Gezin lokaal team Gent Zuid, Gent West, Gent Noord - Oost en Meetjesland wil op korte termijn meerdere betrekkingen van administratief medewerker invullen met een selectieprocedure horizontale mobiliteit beperkt tot de personeelsleden van Kind en Gezin.

  Voor de lokale Gentse teams willen we 1,2 tot 1,5 vte invullen. Voor het lokale team Meetjesland zoeken we 0,4 tot 0,5 vte.

   

 • Stafmedewerker voorzieningenbeleid

  Solliciteren tot en met 27/04/2020

  Team Voorzieningenbeleid ontwikkelt het beleid (zowel op strategisch, ondersteunend als productieniveau) rond de voorzieningen van Kind en Gezin en voert dit uit. De doelgroep zijn alle organisaties die door Kind en Gezin binnen een wettelijk kader worden erkend, vergund en gesubsidieerd. Het gaat dus over voorzieningen kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning en jeugdhulp.

  Het team is op de hoogte van de verwachtingen en noden, zowel intern als extern, die aan deze voorzieningen worden gesteld. Voorzieningenbeleid past zich hierop aan en bouwt hierop verdere expertise. Hiervoor werkt het team samen met Vlaamse en lokale teams en met voorzieningen zelf. Ook het Vlaams sectoraal niveau met relevante stakeholders wordt betrokken om draagvlak en betrokkenheid te bekomen. 

  De functie van stafmedewerker voorzieningenbeleid situeert zich op het Vlaamse niveau en heeft als focus vooral beleidsvoorbereiding, -implementatie en- evaluatie.

 • Onderhoudstechnicus team Facility

  Solliciteren tot en met 10/04/2020

  Opgroeien zoekt voor de dienst Facility een onderhoudstechnicus om een deskundig en geëngageerd team te verrijken! Hebben grote en kleine klusjes geen geheimen voor jou? Kan je zowel zelfstandig als in een team werken? Ben je gemotiveerd en flexibel?

  Dan ben jij misschien de collega die we zoeken!

 • Gezinsondersteuner lokaal team Kortrijk

  Solliciteren tot en met 17/04/2020

  Kind en Gezin, Lokaal team Kortrijk is op zoek naar een gezinsondersteuner die minimaal voor 80% kan ingezet worden.

  Een gezinsondersteuner gaat vanuit ervaringsdeskundigheid verbindend werken met maatschappelijk kwetsbare gezinnen om de kinderen in deze gezinnen zoveel mogelijk kansen te geven en de ouders te ondersteunen bij de realisatie van hun gezinsproject.

   

   

 • Systeembeheerder ICT (via Smals)

  Permanente vacature

  Ben jij een gedreven IT-er die zich wil inzetten voor een prachtige maatschappelijke missie? Wij zoeken een systeembeheerder via Smals!

 • Stage bij Kind en Gezin

  Permanente vacature

  Wil je graag een stage volgen bij Kind en Gezin?

 • Zelfstandig consultatiebureau-arts bij Kind en Gezin

  Permanente vacature

  Kind en Gezin is continu op zoek naar gemotiveerde, enthousiaste artsen om de werking van onze consultatiebureaus in heel Vlaanderen en Brussel te versterken.

 • Vrijwilliger bij Kind en Gezin consultatiebureau

  Permanente vacature

  Vrijwilliger worden in één van onze consultatiebureaus? Dat kan!